Assessment – March 2024 CLASS -5 ANSWER KEY MARATHI MEDIUM

 Assessment – March 2024

Class: 5

Subject: Environmental Studies 
Medium: Marathi

Marks: 40
Time: 2 Hours
Assessment - March 2024 CLASS -5 ANSWER KEY MARATHI MEDIUM

कर्नाटक राज्य अभ्यासक्रमाच्या सरकारी,अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील इयत्ता 5वी, 8वी व 9वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी घेण्यात आलेल्या संकलित मूल्यमापन 2 या मुल्यांकन परीक्षेची उत्तर पत्रिका नुकतीच परीक्षा मंडळाकडून प्रकाशित झाली आहे.

परीक्षा – मुल्यांकन परीक्षा 2024

विषयानुसार उत्तरपत्रिका खालीलप्रमाणे


प्रथम भाषा मराठी


द्वितीय भाषा कन्नड


परिसर अध्ययन


गणित


Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *