संविधान दिन साजरा करणेबाबत..

 बेळगावी जिल्हा कायदे सेवा प्राधिकरण,उच्च न्यायाधीश तसेच सदस्य यांचे परिपत्रक..

संविधान दिन साजरा करणेबाबत..


विषय –बेळगाव जिल्ह्यातील शासकीय,अनुदानित व खाजगी शाळा व महाविद्यालयात भारतीय राज्यघटना प्रास्ताविका प्रतिज्ञा घेण्याबाबत…

  वरील विषयाशी संबंधित, माननीय कर्नाटक राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, बंगलोर यांच्या निर्देशानुसार, 26.11.2023 रोजी संविधान दिनाचा एक भाग म्हणून, निष्ठेची शपथ घ्यायची आहे, परंतु 26.11.2023 रोजी सुट्टी असल्याने बेळगावी जिल्ह्यातील शासकीय,

अनुदानित व खाजगी शाळा व महाविद्यालयात भारतीय संविधान दिन व प्रास्ताविका प्रतिज्ञा कार्यक्रम 27.11.2023 रोजी साजरा करून भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेची शपथ घेण्याचा अहवाल आणि फोटो या प्राधिकरणाकडे पाठवावा..

Related circular 

संविधान दिन साजरा करणेबाबत..Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *