Bridge Course Pre Test Sub MARATHI CLASS 5 5वी मराठी पूर्व परीक्षा नमुना प्रश्नपत्रिका

 

Bridge Course Pre Test Sub MARATHI CLASS 5

सेतुबंध पूर्व परीक्षा

                                 इयत्ता – पाचवी                            

विषय – मराठी

                          
तोंडी परीक्षा

1. तुम्हाला माहीत असलेली कोणतीही एक प्रार्थना म्हणा.
2.
नाटकातील हा संवाद सादर करा.
शून्य: अरे, मी आहे म्हणून तुम्ही मोठेपणा सांगता,
पण तुम्ही लक्षात घ्या की या खुर्चीवर बसण्याचा मान         फक्त माझाच आहे.
  
एक: ए ऽ ऽ ऽ काहीतरी बोलू नकोस, मीच मोठा आहे. या खुर्चीवर बसण्याचा मान माझा.
  
शून्य : तो कसा काय बुवा !
3.
खालीलपैकी एका बद्दल सांगा.
1)
आमच्या गावची जत्रा
2)
माझे कुटुंब.
4.
तुम्ही वाचलेले कोणतेही विनोद
सांगा.
5.
खाली दिलेल्या पर्यायांमधून दिवसया शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ओळखा,
अ. रात्र          ब. संध्याकाळ           क.सकाळ                ड. दुपार
6.
कोडे ओळखा.
1)
सुपले कान खांबासारखे पाय
शेपटी बारीक सांगा मी कोण ?
7.
नमक्सार (या शब्दाचा अर्थपूर्ण शब्द
सांगा.)

8.
शब्दकोशाप्रमाणे लिहा. ऋषी ,
ईश्वर , औषध
9.
दिलेली अक्षरे वापरून अर्थपूर्ण शब्द तयार
करा.

    
यं र क भ
10.
अनुलेखन करा.(शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना
खालील लिखाण लिहिण्यास सांगणे.)

जिजाबाईंनी शिवाजीला वीर आणि सद्गुणांच्या कथा सांगून एक
योद्धा म्हणून तयार केले.

लेखी परीक्षा

11.खालील वाक्यातील चुका शोधून वाक्य लिहा.

   “राजाणे
सिपायांना बोलावले.”

12. आम्हासनी पेरू पायजे. (हे वाक्य प्रमाण मराठीत लिहा.)

13. बक्षीस (या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.)

14. गरज सरो नि …. मरो.(म्हण पूर्ण करा.)

15. लिंग बदला.      राजा –

16. गटात न जुळणारा शब्द लिहा.

  शिक्षक , शाळा ,
घर , फळा

17. आहे / रोप / तुळशीचे / मी / आणले. ( वाक्य अर्थपूर्ण
पद्धतीने लिहा.)

18. उतारा वाचून खालील प्रश्नाचे उत्तर लिहा.

महाराष्ट्रातले पुणे हे शहर पूर्वीपासून ज्ञानाचे माहेरघर.
विचारवंतांचे शहर
, ऐतिहासिक
महत्त्वाचे शहर. भारतात अनेक जुन्या चालीरीती
, अंधश्रद्धा होत्या. त्यांचे निर्मूलन करून नवीन परंपरा
निर्माण करणारे शहर म्हणून ओळखले जाते. याच जिल्ह्यातील शिवनेरी किल्ल्यावर शिवाजी
महाराजांचा जन्म झाला.

प्रश्न – शिवाजी महाराजांचा जन्म कोणत्या किल्ल्यावर झाला?

19. तुम्ही भारताचे पंतप्रधान झाला तार काय कराल? याविषयी 4 वाक्ये लिहा.

20. कोडे सोडवा.

सुपले कान खांबासारखे पाय

शेपटी बारीक सांगा मी कोण?

 


 

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *