Bridge Course Learning Competencies EVS CLASS 5

                     


 सेतुबंध साफल्य परीक्षा

इयत्ता – पाचवी

विषय – परिसर अध्ययन

पायाभूत सामर्थ्य यादी
1. बाह्य वैशिष्ट्यांवर आधारित मनुष्य इतर प्राण्यांपेक्षा कसा वेगळा आहे ते ओळखणे
2.
स्थानिक पातळीवर उपलब्ध वनस्पती आणि जंगली झाडे यांचा करून घेणे
3.
जलचक्राच्या सहाय्याने बाष्पीभवन,सांद्रिभवन या शब्दांचे स्पष्टीकरण करण्याचे कौशल्य समजेल.
4.
ग्रामीण आणि शहरी स्त्रोतांमधून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची माहिती घेणे.
5.
सूर्याच्या स्थितीवर आधारित दिशा दर्शवणे.
6.
दैनंदिन जीवनातील विविध कार्यांनुसार फुलांचा वापर करणे.
7.
मध गोळा करण्याच्या पद्धती आणि उपयोग यांची माहिती समजणे.
8.
जलप्रदूषणाची कारणे आणि त्याचे दुष्परिणाम समजणे.

9.
घरांच्या बांधकामात वेळोवेळी होणारे बदल ओळखणे.
10.
सामूहिक भोजना संबंधी अनुसरण करण्याच्या गोष्टींची जाणीव होणे.
11.
आहारातील विविध पोषक घटकांच्या कार्यावर आधारित, वर्गीकरण करा, उदाहरणे देणे.
12.
वनस्पतींच्या वाढीमध्ये मुळांच्या कार्यांची यादी करणे
13.
शरीराची महत्त्वाची कार्ये,त्यांच्याशी संबंधित अवयवांची हालचाल आणि कार्य जाणून घेणे.
14.
रहदारीचे नियम, सिग्नल, सुरक्षा उपाय माहीत असणे आणि अधूनमधून त्यांचे पालन करणे
15.
वाहतूक आणि दळणवळणाच्या साधनांच्या कार्यपद्धतीतील बदल जाणून घेणे.
16. कुटुंबांचे विविध प्रकार जाणून घेणे.
17.
स्थानिक आणि विविध प्रदेशात काम करणारे कारागिर ओळखणे.
18.
राष्ट्रीय चिन्हे आळखणे आणि त्यांचा आदर करणे.
19.
कालांतराने दैनंदिन जीवनातील बदलांशी जुळवून घेणे.
20.
भारताच्या नकाशावर कर्नाटक ओळखणे आणि आपल्या राज्यातील नैसर्गिक विभागांशी माहिती करून घेणे.

 

 

 

 


 

Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *