Bridge Course LEARNING COMPETENCIES CLASS 5 MARATHI

 


 

                             सेतुबंध साफल्य परीक्षा

इयत्ता – पाचवी    

विषय – गणित  

पायाभूत सामर्थ्य यादी

 


 

1. प्रार्थना,श्लोक सुरात गाणे.2. आवाजातील योग्य चढउताराने पाठ वाचन करणे.
3. स्वतःच्या शब्दात एक परिचित घटना व्यक्त करणे.
4. परिचित व अपरिचित घटना व्यक्त करणे.
5. विरुद्धार्थी शब्द ओळखणे व सांगणे.
6. कोडे सोडवण्याचे कौशल्य शिकणे. 

7. शब्दकोश वापरण्याचे नियम आणि पद्धती जाणून घेणे8. अर्थपूर्ण शब्द तयार करणे.
9. सजातीय/विजातीय जोडाक्षरे ओळखणे
10. शुद्धलेखन आणि विरामचिन्हांचा योग्य वापर करून लेखन करणे.
11. आवाजातील फरक शब्द काळजीपूर्वक वाचा.
12. ग्रामीण/बोली भाषेचे प्रमाण भाषेत रूपांतर करणे.
13. परिचित शब्दांचा वाक्यात उपयोग करणे.
14. मजकूरातील साधे कार्यकारण संबंध ओळखतो.
15. लिंग ओळखणे आणि लिहिणे.
 


16. समानार्थी शब्द लिहिणे.
17. साहित्यिक रचनेत आलेले नवीन शब्द ओळखणे आणि वापरणे.
18. गद्य उतारा वाचून तो का समजून घेतला पाहिजे? या प्रश्नाचे उत्तर देणे.
19. वाचलेल्या पाठाचे अर्थग्रहन करून स्वतःचे मत लिहिणे.
20. विविध कोडी,चित्र मालिका आणि पोस्टर्स पाहणे,वाचणे आणि समजून घे
 

  

Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *