5वी मराठी कलिका चेतरिके 5TH MARATHI KALIKA CHETARIKE


 
5वी मराठी कलिका चेतरिके 5TH MARATHI KALIKA CHETARIKE 

Because of school closure due to the COVID 19 pandemic situation has led to gaps in students’ learning,which in turn resulted in the need for learning recovery across the world.In order to recover these learning needs,Karnataka State has decided to look at the academic year 2022-23 as the Kalika Chetarike year which would focus more on the learning recovery for all school children rather than the completion of the current grade level syllabus.

    कोविडमुळे राज्यातील सर्व शाळेमध्ये भौतिक वर्ग निरंतरपणे चालू नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावरती प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे.यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनात निर्माण झालेले अंतर भरून काढण्यासाठी व पुढील वर्गातील शैक्षणिक प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी पहिली ते नववी विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाला चालना देण्यासाठी २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षामध्ये अध्ययन पुनर्प्राप्ती कार्यक्रम (Learning Recovery Programme) आयोजित करण्यात येत आहे.


     अध्ययन पुनर्प्राप्ती कार्यक्रमांतर्गत नवीन अध्ययन पुस्तिका देण्यात आल्या आहेत.त्यातील अध्ययन कृती सोडवून उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.ही सर्व उत्तरे नमुनादाखल असून याचाच वापर करावा असा कोणताही आग्रह नाही…
इयत्ता – पाचवी
विषय – मराठी
भाग – 2
Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *