HRMS 1.0 update facility is available
HRMS 1.0 update facility is available
    सद्या बदली प्रक्रिया प्रारंभ झाल्याने ऑनलाईन अर्ज करताना आपल्या EEDS मध्ये चुका आहेत असे निदर्शनास आल्यास HRMS 1.0 मध्ये आपली चुकीची माहिती अद्यावत करता येऊ शकते.

      HRMS 1.0 मध्ये सर्व अधिकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांची माहिती HRMS पोर्टल वर अपडेट करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.खालील नमूद केलेल्या 33 प्रकारच्या माहितीमध्ये बदल असल्यास संबंधीत कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
 

   दि. 13.12.2022 रोजी HRMS 2.0 संबंधीत कार्यशाळेत सदर माहिती देण्यात आली आहे. व येत्या 15 दिवसांच्या आत सर्व अधिकारी,शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची आवश्यक माहिती अद्यावत करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी असे सांगण्यात आले आहे.अधिकृत आदेश व माहिती पोस्टच्या शेवटी देण्यात आली आहे.

अपडेटसाठी उपलब्ध असणारे टॅब खालीलप्रमाणे -:

ANNEXTURE 1

1.UPDATE DDO INFORMATION

 

2.UPDATE BASIC DETAILS

 

3.CORRECT NAME AS PRESENT IN SSLC MARKS CARD

 

4.CORRECT FIRST K GID NO

 

5.CORRECT ADDRESS PIN CODE AND PHONE NO

 

6.CORRECT DATE OF BIRTH

 

7.CORRECT DATE OF JOINING

 

8.CORRECT DATE OF INCREMENT

 

9.CORRECT PAY SCALE

 

10.CORRENT DESIGNATION

 

11.CORRECT GROUP 

 

12.CORRECT PAN NO
13.CORRECT PLACE OF WORK

 

14.CORRECT HOME TOWN DETAILS

 

15.CORRECT NOMINEE DETALLS

 

16.CORRECT FAMILV AHD DEPENDENT DETAILS

 

17.CORRECT INCREMENT DETAILS

 

18.CORRECT PAY FIXATION DETAILS

 

19.CORRECT PROBATIONARY DETAILS

 

20.CORRECT TRANSFER DEATAILS

 

21.CORRECT PROMOTION DETAILS
 

22.CORRECT LEAVE BALANCE DETALLS

 

23.CORRECT LEAVE DETAILS

 

24.CORRECT LEAVE ENCASHMENT DITAILS

 

25.CORRECT TRAINING DETALLS

 

26.CORRECT MARITAL STATUS DETAILS

 

27.UPDATE ADHAAR NUMBER

 

28.UPDATE PROMOTION HISTORY

 

29.UPDATE INCREMENT HISTORY

 

30.UPDATE LEAVE DETAIL HISTORY

 

31.UPDATE PROBATION HISTORY

32.VERIRY PHYSICAL SERVICE REGISTER WITH MEDICAL CERTIFICATE FOR

 1) SINGLE CHILD 

 2) SMALL FAMILY NORMS 

 3) PH. CANDIDATES

33.AFTER GIVING ONLINE REQUEST UPLOAD REQUIRED DOCUMENT IMMIDIATELY.
 

See below circular for more details –

HRMS 1.0 update facility is available

 

HRMS 1.0 update facility is available

 

HRMS 1.0 update facility is available
Teachers Request Transfer Website-2022-23 started:
Click Below link for more information And Time Table 

 

 

 

 

 

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *