6th SS TEXTBOOK SOLUTIONS
 

6th SS TEXTBOOK SOLUTIONS इयत्ता – सहावी

विषय – समाज विज्ञान 

माध्यम – मराठी 

अभ्यासक्रम – २०२२ सुधारित 

विषय – स्वाध्याय 
 

 कर्नाटक राज्य अभ्यासक्रमाच्या नवीन सुधारित २०२२ अभ्यासक्रमावर आधारित इयत्ता सहावीच्या समाज विज्ञान पाठ्य पुस्तकातील स्वाध्याय नमुना स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचा आमचा हा प्रयत्न आहे.याचा उपयोग कर्नाटकातील सर्व मराठी माध्यम शाळेतील विद्यार्थी व शिक्षकांना होईल अशी अपेक्षा आहे.

सहावी समाज विज्ञान पाठ्यपुस्तकातील इतिहास,भूगोल,नागरिकशास्त्र विभागाची उत्तरे या एकाच पेजवरती उपलब्ध होतील…

स्वाध्याय पाहण्यासाठी पाठांच्या नावावरती स्पर्श करा… 

6th SS TEXTBOOK SOLUTIONS


इतिहास भूगोल 

कर्नाटक राज्य अभ्यासक्रमाच्या नवीन सुधारित २०२२ अभ्यासक्रमावर आधारित इयत्ता सहावीच्या समाज विज्ञान पाठ्य पुस्तकातील स्वाध्याय नमुना स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचा आमचा हा प्रयत्न आहे.याचा उपयोग कर्नाटकातील सर्व मराठी माध्यम शाळेतील विद्यार्थी व शिक्षकांना होईल अशी अपेक्षा आहे.

सहावी समाज विज्ञान पाठ्यपुस्तकातील इतिहास,भूगोल,नागरिकशास्त्र विभागाची उत्तरे या एकाच पेजवरती उपलब्ध होतील…

ABC 

स्वाध्याय पाहण्यासाठी पाठांच्या नावावरती स्पर्श करा… 

6th SS TEXTBOOK SOLUTIONS


इतिहास भूगोलABC 

 

 कर्नाटक राज्य अभ्यासक्रमाच्या नवीन सुधारित २०२२ अभ्यासक्रमावर आधारित इयत्ता सहावीच्या समाज विज्ञान पाठ्य पुस्तकातील स्वाध्याय नमुना स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचा आमचा हा प्रयत्न आहे.याचा उपयोग कर्नाटकातील सर्व मराठी माध्यम शाळेतील विद्यार्थी व शिक्षकांना होईल अशी अपेक्षा आहे.

सहावी समाज विज्ञान पाठ्यपुस्तकातील इतिहास,भूगोल,नागरिकशास्त्र विभागाची उत्तरे या एकाच पेजवरती उपलब्ध होतील…

ABC 

स्वाध्याय पाहण्यासाठी पाठांच्या नावावरती स्पर्श करा… 

6th SS TEXTBOOK SOLUTIONS


इतिहास भूगोल 

 कर्नाटक राज्य अभ्यासक्रमाच्या नवीन सुधारित २०२२ अभ्यासक्रमावर आधारित इयत्ता सहावीच्या समाज विज्ञान पाठ्य पुस्तकातील स्वाध्याय नमुना स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचा आमचा हा प्रयत्न आहे.याचा उपयोग कर्नाटकातील सर्व मराठी माध्यम शाळेतील विद्यार्थी व शिक्षकांना होईल अशी अपेक्षा आहे.

सहावी समाज विज्ञान पाठ्यपुस्तकातील इतिहास,भूगोल,नागरिकशास्त्र विभागाची उत्तरे या एकाच पेजवरती उपलब्ध होतील…

 

स्वाध्याय पाहण्यासाठी पाठांच्या नावावरती स्पर्श करा… 

6th SS TEXTBOOK SOLUTIONS


इतिहास भूगोल 

 

 कर्नाटक राज्य अभ्यासक्रमाच्या नवीन सुधारित २०२२ अभ्यासक्रमावर आधारित इयत्ता सहावीच्या समाज विज्ञान पाठ्य पुस्तकातील स्वाध्याय नमुना स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचा आमचा हा प्रयत्न आहे.याचा उपयोग कर्नाटकातील सर्व मराठी माध्यम शाळेतील विद्यार्थी व शिक्षकांना होईल अशी अपेक्षा आहे.

सहावी समाज विज्ञान पाठ्यपुस्तकातील इतिहास,भूगोल,नागरिकशास्त्र विभागाची उत्तरे या एकाच पेजवरती उपलब्ध होतील…

 

स्वाध्याय पाहण्यासाठी पाठांच्या नावावरती स्पर्श करा… 

6th SS TEXTBOOK SOLUTIONS


इतिहास भूगोल 
Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *