6th SS KALIKA CHETARIKE Learning Sheet 38(6वी समाज अध्ययन पत्रक 38) अध्ययन अंश 13- नागरिकत्व आणि राष्ट्रीय चिन्ह

 
6th SS KALIKA CHETARIKE Learning Sheet 38(6वी समाज अध्ययन पत्रक 38) अध्ययन अंश 13- नागरिकत्व आणि राष्ट्रीय चिन्ह
भाग 2 नागरिक शास्त्र

अध्ययन अंश 13 – नागरिकत्व आणि राष्ट्रीय चिन्हअध्ययन निष्पत्ती 13 – नागरिकत्व आणि राष्ट्रीय चिन्हाबद्दल समजून घेणे.

अध्ययन पत्रक – 38


कृती : 1 उत्तरे द्या.


1)
राष्ट्रीय
चिन्हांची यादी करा.

उत्तर – 

राष्ट्रगीत  – जन गण मन

राष्ट्रध्वज – तिरंगा

राष्ट्र चिन्ह – सिंहमुद्रा

राष्ट्रीय प्राणी – वाघ

राष्ट्रीय पक्षी – मोर

राष्ट्रीय फुल – कमळ

राष्ट्रीय फळ – आंबा

राष्ट्रीय वृक्ष – वडाचे झाड 


2)
राष्ट्रीय
चिन्हे तुम्ही कोठे पहिला आहेत
?

उत्तर – राष्ट्रीय चिन्हे
आम्ही सरकारी कार्यालयात,सरकारी आदेशांवर,न्यायालये,विधान

भवनावर,वर्तमानपत्रात,दूरदर्शनवर
इत्यादी ठिकाणी पाहतो.


3)
आमच्या
राष्ट्रीय ध्वजाला तिरंगा असे का म्हणतात
?

उत्तर –  कारण आपल्या राष्ट्रध्वजामध्ये मुख्यता तीन रंग जास्त
प्रमाणात आहेत म्हणून
आमच्या राष्ट्रीय ध्वजाला तिरंगा
असे म्हणतात
.


4)
राष्ट्रध्वजाचे
कोणत्या दिवशी ध्वजारोहण करतात
?

उत्तर-  प्रजासत्ताक दिन वा स्वातंत्र्य दिन या दिवशी ध्वजारोहण करतात.

5) आपण
राष्ट्रीय चिन्ह कोठे पहिले आहे
?

उत्तर –   मी
खालील ठिकाणी राष्ट्रीय चिन्ह पाहिले आहे.

सरकारी आदेश

सरकारी
कार्यालयावर

नाणी,पैसे

पोस्ट
पाकिटावर 
कृती : 2 तुमच्या राष्ट्रध्वज काढा, रंगवा, ध्वजावरील
रंग काय दर्शवितात ते स्पष्ट करा.

 

6th SS KALIKA CHETARIKE Learning Sheet 38(6वी समाज अध्ययन पत्रक 38) अध्ययन अंश 13- नागरिकत्व आणि राष्ट्रीय चिन्ह

केशरी –
निस्वार्थ व त्यागाचे प्रतिक

हिरवा –
समृद्धी

पांढरा –
शांतीचे प्रतिक


राष्ट्रीय प्रतीकांबद्दल अधिका माहितीसाठी येथे स्पर्श करा.. –click here 


Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *