SATS पोर्टलमध्ये नवीन बदल (NEW CHANGES IN SATS) 

 SATS पोर्टलमध्ये कांहीं नवीन बदल केलेसंबंधी…

विषयास अनुसरून, SATS सॉफ्टवेअरमध्ये आढळलेल्या काही समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करण्यासाठी, दिनांक 30/08/2022 रोजी माननीय आयुक्तांसोबत बैठक घेण्यात आली व खालील बदलाविषयी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.SATS सॉफ्टवेअरमध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात आले आहेत. 

खालील प्रमाणे समस्या आणि उपाययोजना कराव्यात.

1. CRP स्तरावर त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व शाळेतील मुलांच्या उपस्थितीचे निरीक्षण करण्यासाठी SATS सॉफ्टवेअरमध्ये एकत्रित उपस्थिती अहवाल तयार करण्याची अनुपलब्धता.

उपाय: सॉफ्टवेअरमध्ये एकत्रित उपस्थिती अहवाल Consolidated Attendance Report)तयार करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
क्रम : CRP स्तरावरती

2.SATS सॉफ्टवेअरमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती अपडेट व नोंद करण्यासाठी खूप वेळ लागतो.

उपाय: SATS मोबाइल अॅप सॉफ्टवेअर वापरून मुलांची उपस्थिती ऑफलाइन नोंदवू शकतात.SATS डेस्कटॉप ऍप्लिकेशन पोर्टलवर विद्यार्थ्यांची संपूर्ण उपस्थिती ऑफलाइन भरून SATS सॉफ्टवेअरमध्ये नोंद करणे आणि नंतर इंटरनेटशी कनेक्ट झाल्यानंतर ऑटो अपडेट करण्याचा पर्याय आहे.या संधीचा वापर करण्यास सुचविले आहे.

कृती स्तर – शाळा 

3. मागील वर्गात SATS सॉफ्टवेअरमध्ये पास न झालेल्या विद्यार्थ्यांना कायम ठेवण्याबाबत.

उपाय: समस्येचे निराकरण झाले आहे,आधीच वरील संदर्भ-2 परिपत्रकात, इयत्ता 2 ते 8 मधील विद्यार्थ्यांना पुढील पात्र उच्च वर्गात मुलाच्या नोंदणीनुसार थेट इयत्ता क्षेत्र शिक्षणाधिकारी स्तरावर TC द्वारे दिलेला वर्ग अथवा कालावधी यांचे परिशीलन करून पुढील पात्र इयत्तेत विद्यार्थ्याचा 2 ते 8 मध्ये सरळ प्रवेश देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
पुढे,जर विद्यार्थी 9वी आणि 10वी मध्ये शिकत असेल आणि सॉफ्टवेअरमध्ये अनुक्रमित/चुकीने वर्ग चुकीचा पडला असेल तर अशा मुलांचे रेकॉर्ड तपासण्याची आणि वर्ग दुरुस्त करण्याची परवानगी उपनिर्देशक स्तरावर देण्यात आली आहे.
कृती स्तर : उपनिर्देशक स्तरावर

SEE THE BELOW CIRCULAR FOR MORE INFORMATION

SATS पोर्टलमध्ये नवीन बदल (NEW CHANGES IN SATS)


Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *