सहावी समाज विज्ञान 11.पृथ्वीचे स्वरूप (6th SS 11.The nature of the earth)

 


सहावी
समाज विज्ञान 

11.पृथ्वीचे स्वरूप

सहावी समाज विज्ञान 11.पृथ्वीचे स्वरूप (6th SS 11.The nature of the earth)

 

हे तुम्हाला माहीत असू दे.

माउंट एव्हरेस्ट हे जगातील सर्वात उंच शिखर आहे.

आफ्रिका खंड सोने आणि हिऱ्यांच्या खाणीसाठी प्रसिद्ध आहे.

गंगा नदीचा मुख प्रदेश जगातील सर्वात मोठा आहे आणि त्याला सुंदरवन म्हणूनही ओळखले जाते.

समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधातील गवताळ प्रदेशांना आफ्रिकेत स्टेपीस, उत्तर अमेरिकेत

प्रेअरी, दक्षिण अमेरिकेत पंपास, ऑस्ट्रेलियात डाउन्स आणि दक्षिण आफ्रिकेत वेल्स असे

म्हणतात.

भारताच्या वायव्य भागात उष्ण कटिबंधातील थरचे वाळवंट आहे.
 

 

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

1. भूस्वरूप म्हणजे काय ?

उत्तर – भूकवच्यावरील वैविध्यपूर्ण भौगोलिक लक्षणांना भूस्वरूपे म्हणतात.

भूकवचावरील टेकड्या मैदानी तरी पर्वत वाळवंटे इत्यादी भूस्वरूपे आढळून

येतात.

2. पर्वत म्हणजे काय ?

उत्तर – परिसरातील नैसर्गिकरित्या उंच असलेल्या भूस्वरूपाला पर्वत असे

म्हणतात.समुद्रसपाटीपासून पर्वत हे डोंगर आणि टेकडी पेक्षा उंच असतात.

3. पर्वतश्रेणी म्हणजे काय ?

उत्तर – शिखरासह किंवा बिनाशिखरांच्या सलग रांगेत असलेल्या पर्वतांना पर्वतश्रेणी

म्हणतात. उदा. हिमालय (अशिया), आल्पस पर्वत (युरोप)
 

4. पठारे म्हणजे काय ?

उत्तर – सपाट भूभाग आणि उतरत्या खोल कडा असलेल्या प्रदेशाला पठारकिंवा

प्रस्थभूमी असे संबोधले जाते.

5. जगातील सर्वात उंच पठार कोणते आहे ?

उत्तर – तिबेटचे पठार हे जगातील सर्वात उंच पठार आहे.

6. मैदाने म्हणजे काय ?

उत्तर – विशाल सपाट भूमी अथवा थोडासा चढउतार असलेला खोलगट नसलेल्या

स्वरूपाच्या जमिनीच्या भागांना मैदान म्हणतात.
 

7. वाळवंट म्हणजे काय ?

उत्तर – विस्तारित कोरड्या उष्ण प्रदेशास वाळवंट असे म्हणतात.

सहावी समाज विज्ञान 11.पृथ्वीचे स्वरूप (6th SS 11.The nature of the earth)

 

8. भारताला संबंधित एका बेटाचे नाव सांगा.

उत्तर – अंदमान निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटे ही भारताची मुख्य बेटे आहेत.

9. स्वाभाविक प्रदेश म्हणजे काय?

उत्तर समान नैसर्गिक लक्षणे आढळून येणाऱ्या विभागास नैसर्गिक प्रदेश असे म्हणतात.
 

प्रश्नोत्तरे PDF मध्ये डाऊनलोड करण्यासाठी  खालील लिंकवर स्पर्श करा..

सहावी समाज विज्ञान 11.पृथ्वीचे स्वरूप (6th SS 11.The nature of the earth)

 

 

 


Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *