VIDYAPRAVESH DAILY ACTIVITIES (विद्याप्रवेश – दैनंदिन कृती)
 
 

         विद्याप्रवेश हा शाळा सिद्धता
कार्यक्रम
खेळता खेळता शिकया तत्वावर
आधारित असून यासाठी स्थळीय लभ्य सामुग्रींचा वापर अध्ययनासाठी करावयाचा आहे
.उदाहरणार्थ
बाहुल्या
,विविध प्रकारची खेळणी ,संग्रहित वस्तू,मुलांच्या आवडीची
कुतूहलजनक पुस्तके
,चित्रपट्ट्या,कथासंच इत्यादी.मुलांना सक्रीय
ठेवणारी साधने इथे आवश्यक आहेत
.आपण निवडलेली साधने अथवा
खेळणी मुलांसाठी कोणत्याही दृष्ट्या हानिकारक नसावीत याकडे विशेष लक्ष द्यावे
.
 

    शाळा सिद्धता कृती या दररोज 04 तास व आठवड्यातले
05 दिवस याप्रमाणे नियोजित
केल्या आहेत
.जर नियोजनाप्रमाणे 04 तासात या कृती
समर्पकपणे पूर्ण करणे साध्य झाले नाही तर त्या प्रक्रियेला अनुसरून योग्य तो क्रम
हाती घ्यावा
.शनिवार हा एक दिवस उजळणीसाठी
देण्यात आला आहे
.या दिवशी आपण इतर पाच दिवस
केलेल्या कृतींच्या उजळणीबरोबरच पुढील आठवड्यातील कृतींची पूर्वतयारी करावयाची आहे
.

 

     शिक्षकांना दररोज मदत होईल या उद्देशाने 72 दिवसांचा दैनंदिन कृती संच दिवसानुसार उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.. 
 

 

अ.नं.

 

आठवडा 

दिवस 

लिंक

1

1

दिवस 1 

Click Here 

2

1

दिवस 2

Click Here 

3

1

दिवस 3

Click Here 

4

1

दिवस 4

Click Here 

5

1

दिवस 5

Click Here 

6

1

दिवस 6

Click Here 

7

2

दिवस 7

Click Here 

8

2

दिवस 8

Click Here 

9

2

दिवस 9

Click Here 

10

2

दिवस 10

Click Here 

11

2

दिवस 11

Click Here 

12

2

दिवस 12

Click Here 

13

3

दिवस 13

Click Here 

14

3

दिवस 14

Click Here 

15

3

दिवस 15

Click Here 

16

3

दिवस 16

Click Here

17

3

दिवस 17 

Click Here

18

3

दिवस 18

Click Here

19

4

दिवस 19

Click Here

20

4

दिवस 20

Click Here

21

4

दिवस 21

Click Here

22

4

दिवस 22

Click Here

23

4

दिवस 23

Click Here

24

4

दिवस 24

Click Here

25

5

दिवस 25

Click Here

26

6

दिवस 26

Click Here

27

6

दिवस 27

Click Here

28

6

दिवस 28

Click Here

29

6

दिवस 29

Click Here

30

6

दिवस 30

Click Here

31

6

दिवस 31

Click Here

32

दिवस 32

Click Here

33

दिवस 33

Click Here

34

दिवस 34

Click Here

35

दिवस 35

Click Here

36

दिवस 36

Click Here

37

दिवस 37

Click Here

38

दिवस 38

Click Here

39

दिवस 39

Click Here

40

दिवस 40

Click Here

41

दिवस 41

Click Here

42

दिवस 42

Click Here

43

दिवस 43

Click Here

44

दिवस 44

Click Here

45

दिवस 45

Click Here

46

दिवस 46

Click Here

47

दिवस 47

Click Here

48

दिवस 48

Click Here

49

दिवस 49

Click Here

50

दिवस 50

Click Here

51

दिवस

Click Here

52

दिवस

Click Here

53

दिवस

Click Here

54

दिवस

Click Here

55

दिवस

Click Here

56

दिवस

Click Here

57

दिवस

Click Here

58

दिवस

Click Here

59

दिवस

Click Here

60

दिवस

Click Here

दिवस

Click Here

दिवस

Click Here

दिवस

Click Here

दिवस

Click Here

दिवस

Click Here

दिवस

Click Here

दिवस

Click Here

दिवस

Click Here

दिवस

Click Here

दिवस

Click Here

दिवस

Click Here

दिवस

Click Here

 

 

 


Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.