RASHTRIYA GEET (VANDE MATARAM)


 


राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्

सुजलां सुफलाम्

मलयजशीतलाम्

सस्यशामलाम्

मातरम्।

वन्दे मातरम्

शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्

फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्

सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीम्

सुखदा
म् वरदाम् मातरम्।

वन्दे मातरम्।

– बंकिमचंद्र चटर्जी

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.