NEW DA CHART FOR KARNATAKA GOVT. EMPLOYEE

        


कर्नाटक सरकारी कर्मचाऱ्यांना 2.75 टक्के महागाई भत्त्यात वाढ 
 

 कर्नाटक राज्य सरकारच्या दि. 5 एप्रिल  2022 रोजी प्रकाशित आदेशानुसार कर्नाटक राज्य कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2022 पासून 2.75 टक्के DA वाढ केली असून सद्याच्या वेतनात 24.50 वरून 27.25 टक्के इतका महागाई भत्ता (DA) झाला आहे. 1 जानेवारी 2022 पासून 2.75 टक्के वाढीव भत्त्याचा फरक लवकरच जमा होणार आहे.या नवीन वाढीनुसार आपला महागाई भत्ता किती असेल याचा तक्ता खालीलप्रमाणे – 
NEW DA CHART 
 DOWNLOAD THE CHART
\DOWNLOAD THE CIRCULAR
 


 

 

 

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.