English Words – Marathi Meaning Online Test

abc

                                                                      


इंग्रजी विषयात परिपूर्ण होण्यासाठी शब्दसंपत्ती महत्वाची आहे.या उद्देशाने साध्ये व दैनंदिन जीवनात उपयोगात येणाऱ्या शब्दावर आधारित हि टेस्ट सर्वांनी सोडवालीच पाहिजे.या टेस्ट मध्ये प्सारत्ध्यायेक  इंग्रजी शब्दांचे चार मराठी अर्थ देण्यात आलेले आहेत.त्यापैकी योग्य पर्याय निवडून टेस्ट सोडवा.शब्द पाठांतर होण्यासाठी या टेस्ट परत परत सोडवा..
Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.