100 Days Reading Campaign Activities List Week 13

 

 

 

 
 100 दिवस वाचन अभियान अंतर्गत उपक्रम यादी –

आठवडा 13

100 Days Reading Campaign Activities List Week 13

100 Days Reading Campaign : विद्यार्थ्यांमधील शिकण्याची पातळी सुधारण्यासाठी “पढे भारत” अभियान सुरू….01 जानेवारी 2022 ते 10 एप्रिल 2022  पर्यंत 

 

गट विभागणी – 

सदर अभियानासाठी विद्यार्थ्यांची गट विभागणी –

गट 1: बालवाटीका ते दुसरी

गट 2: इयत्ता 3री ते 5वी

गट 3: इयत्ता  6 वी ते 7/8 वी 
अभियानाचा कालावधी:

आठवडा क्र. 13  मधील घ्यावयाचे उपक्रम खालीलप्रमाणे –

 

गट – बालवाटीका ते
दुसरी

उपक्रम –

आवश्यक
संसाधने

माझी गोष्ट माझ्या भाषेत –
दरवर्षी २२ फेब्रुवारी हा आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन
म्हणून साजरा केला जातो.

    कोणत्याही
भाषेत उपलब्ध असलेली पुस्तके

त्यादिवशी शिक्षक मुलांना कोणत्याही भाषेतील (प्रादेशिक/मातृभाषेसह) कोणतेही
पुस्तक निवडतील आणि त्या पुस्तकाबद्दल मनोगत लिहायला सांगतील.

महापुरुषांच्या प्रेरणा

महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाषचंद्र
बोस इत्यादींवरील पुस्तके किंवा निबंध शोधण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रेरणा
देतील.

विद्यार्थ्यांना प्रेम, आपुलकी, सेवाभावी
कृती करण्यास सांगणे व त्याची शिक्षकाने नोंद घेणे.

पुढील आठवड्यात मुलांनी वर्गासमोर हा अनुभव सांगणे.

वाचन साहित्य जसे की पुस्तके किंवा
वर्तमानपत्रे..

 

 

 

कोणत्याही
भाषेत उपलब्ध असलेली पुस्तके

 

 

सरदार
पटेल महात्मा गांधी सुभाषचंद्र बोस इत्यादी वरील गोष्टी निबंध पुस्तके..

गट – तिसरी ते पाचवी

उपक्रम –

आवश्यक
संसाधने

स्वतःच्या भाषेत कथा वाचणे –

दरवर्षी २२ फेब्रुवारी हा दिवस
आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन म्हणून साजरा केला जातो.

त्यादिवशी शिक्षक कोणत्याही भाषेतील
(प्रादेशिक/मातृभाषेसह) कोणतेही पुस्तक निवडतील आणि नंतर विद्यार्थ्यांना त्या
पुस्तकाबद्दल त्यांचे मनोगत लिहायला सांगतील.

कोणत्याही भाषेतील उपलब्ध पुस्तके
स्वतःच्या भाषेत कथा वाचणे

गट – सहावी ते आठवी

उपक्रम –

आवश्यक संसाधने

हंटिंग पेपर्स
विद्यार्थ्यांना वर्तमानपत्रातील स्वत:च्या भाषेत कथा वाचण्यास सांगतील (कहानी पढो अपनी भाषा में)
विद्यार्थ्यांना वर्तमानपत्रातील मुख्य बातम्यांची यादी करण्यास सांगतील, त्यातील एका बातमीचा/लेखाचा सारांश लिहण्यास सांगतील.
दरवर्षी २२ फेब्रुवारी हा दिवस आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन म्हणून साजरा केला जातो. त्यानिमिताने शिक्षक कोणत्याही भाषेतील (प्रादेशिक/मातृभाषेसह) कोणतेही पुस्तक निवडतील आणि नंतर विद्यार्थ्यांना पुस्तक वाचण्यास सांगतील त्या पुस्तकाचा सारांश लिहण्यास सांगतील.


वर्तमानपत्रे, सारांश लिहण्यासाठी कोरे कागद
विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या भाषेत उपलब्ध पुस्तके. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 उपक्रम व साहित्यांची यादी यासाठी खालील माहिती पहा..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१३ 

 

14 
 

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *