100 Days Reading Campaign Activities List Week 12

 

 

 

 
 100 दिवस वाचन अभियान अंतर्गत उपक्रम यादी –

आठवडा 12

100 Days Reading Campaign Activities List Week 12

100 Days Reading Campaign : विद्यार्थ्यांमधील शिकण्याची पातळी सुधारण्यासाठी “पढे भारत” अभियान सुरू….01 जानेवारी 2022 ते 10 एप्रिल 2022  पर्यंत 

 

गट विभागणी – 

सदर अभियानासाठी विद्यार्थ्यांची गट विभागणी –

गट 1: बालवाटीका ते दुसरी

गट 2: इयत्ता 3री ते 5वी

गट 3: इयत्ता  6 वी ते 7/8 वी 
आठवडा क्र. 12 (२१/०३ / २०२२ ते २६/०३/२०२२) मधील घ्यावयाचे उपक्रम खालीलप्रमाणे – 

गट – बालवाटीका ते
दुसरी

उपक्रम –

आवश्यक
संसाधने

ड्रॉप एव्रिथिंग अँड रीड (DEAR)  कोणत्याही एका ठरवलेल्या दिवशी शाळेतील प्रत्येकजण शाळेत
किंवा घरी असतील तरी इतर कोणतेही काम न करता फक्त किमान २० मिनिटे प्रकट वाचन
करतील.


यासाठी वेळ ठरवता येईल. उदा- मंगळवारी


सकाळी ११ शाळेत उपस्थित असलेले सर्व विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी हे सुनिश्चित करतात की ते
या उपक्रमासाठी तयार आहेत आणि सोबत काही वाचन साहित्य आणतात.

वाचन साहित्य जसे की पुस्तके किंवा
वर्तमानपत्रे..

गट – तिसरी ते पाचवी

उपक्रम –

आवश्यक
संसाधने

ड्रॉप एव्रिथिंग अँड रीड (DEAR)

कोणत्याही एका ठरवलेल्या दिवशी शाळेतील प्रत्येकजण
शाळेत किंवा घरी असतील तरी इतर कोणतेही काम न करता फक्त किमान २० मिनिटे प्रकट
वाचन करतील.


यासाठी वेळ ठरवता येईल. (उदा. शाळेत मंगळवारी
सकाळी ११:०० वा)


शाळेतील सर्व उपस्थित विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी हे या उपक्रमासाठी तयार
असल्याची खात्री करून घेतात आणि काही वाचन साहित्य देतात.
वाचन साहित्य जसे पुस्तके किवा
वर्तमानपत्र

गट – सहावी ते आठवी

उपक्रम –

आवश्यक संसाधने

कविता वाचन

विद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्वत:च्या आवडीच्या किंवा
शिक्षकांनी शिफारस केलेल्या कवींच्या कविता वाचण्यास सांगितले जावे.

कृतींचा सराव म्हणून, ते शिकलेल्या काव्यात्मक शब्दांचा
वापर करून त्यांची स्वतःची कविता तयार करतील.

कविता पुस्तक किंवा काही कवितांसह
वाचन साहित्य उदाहरणांसह काव्यात्मक उपकरणांवर काही तयार संदर्भ –
.

 उपक्रम व साहित्यांची यादी यासाठी खालील माहिती पहा..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
 

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *