100 Days Reading Campaign WEEK 4(100 दिवस वाचन अभियान उपक्रम आठवडा 4 )

 
 100 दिवस वाचन अभियान अंतर्गत उपक्रम यादी –

आठवडा 1  

100 Days Reading Campaign WEEK 4(100 दिवस वाचन अभियान उपक्रम आठवडा 4 )

100 Days Reading Campaign : विद्यार्थ्यांमधील शिकण्याची पातळी सुधारण्यासाठी “पढे भारत” अभियान सुरू….

01 जानेवारी 2022 ते 10 एप्रिल 2022  पर्यंत 

गट विभागणी – 

सदर अभियानासाठी विद्यार्थ्यांची गट विभागणी –

गट 1: बालवाटीका ते दुसरी

गट 2: इयत्ता 3री ते 5वी

गट 3: इयत्ता  6 वी ते 7/8 वी 
मोहिमेचा कालावधी:

100 दिवस (14 आठवडे) वाचन मोहीम 01 जानेवारी 2022 ते 10 एप्रिल 2022 या कालावधीत आयोजित केली जाईल.

आठवडा क्र. 4 उपक्रम यादी –   

गट – बालवाटीका ते दुसरी

उपक्रम –

आवश्यक संसाधने

सहभागी वाचनसाक्षरतेच्या सुरवातीच्या टप्प्यावर सहभागी वाचन
फार किंवा गोष्टी आणि महत्वाचे असते. इयत्ता पहिली आणि दुसरीसाठी ही वाचन पद्धती
अतिशय प्रभावी ठरते.
शिक्षक मुलांना वाचून दाखवत असताना पुस्तकातील
मजकूर आणि चित्रांकडे मुलांचे लक्ष वेधले जाते. मुलांचा कल लिखित शब्द
उच्चारलेल्या शब्दासोबत जुळवून घेण्याकडे असतो. त्यामुळे मुले हळूहळू पुस्तके
वाचण्याचा प्रयत्न करतात. या प्रक्रियेतून शिक्षक पुस्तक डावीकडून उजवीकडे
अभिव्यक्तीसह कसे वाचतात
, हे देखील मुले
शिकतात.
शाळा ग्रंथालयास भेटीपहिल्या आठवड्यात ग्रंथालयातून दिलेल्या
पुस्तिकेवर मुलांना व्यक्त होण्यास सांगणे.
पुस्तकांचे वाचन मुलांना १४ व्या आठवड्यापर्यत
आवश्यक आहे त्यासाठी इतर वयानुरूप योग्य असे पुस्तक मिळवून देणे.

 

 


  वाचन
साहित्य किंवा गोष्टी आणि चित्रांची पुस्तके.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग्रंथालयातील
पुस्तके

गट – तिसरी ते पाचवी

उपक्रम –

आवश्यक संसाधने

दृश निश्चिती- (सेट
द सीन)
शिक्षक वर्गाला ४ किंवा ५ च्या गटात विभागतात.

तो किंवा ती त्यांना दृश्यासह सादर करते
(कोणत्याही दृश्याचे वर्णन करते
, उदाहरणार्थ: जुना किल्ला, वाळवंट किंवा खेळाचे मैदान) आणि राजा
किंवा राणी
,ड्रॅगन,शेतकरी,उंट,जादूगार,मुले


यांसारख्या दृश्यामधील पात्रांचे वर्णन करते.मग शिक्षक त्यांना एक लघुकथा तयार
करण्यास सांगतात जी लघुकथा गटातील एक सदस्य मोठ्याने वाचू शकेल.
शाळेच्या ग्रंथालयाला प्रत्यक्ष भेटप्रत्येक मुलाने वाचलेल्या पुस्तकाबद्दल काही ओळी
सांगायच्या आहेत जे त्यांना आठवडा १ मध्ये ग्रंथालयातून दिले होते.
पुस्तकांचे वाचन मुलांना १४ व्या आठवड्यापर्यत
आवश्यक आहे त्यासाठी इतर वयानुरूप योग्य असे पुस्तक मिळवून देणे.

 

कथा पुस्तके

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग्रंथालयातील
पुस्तके.

गट – सहावी ते आठवी

उपक्रम –

आवश्यक संसाधने

मित्रांसोबत वाचा, मनोरंजनासाठी वाचाप्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याने आधी वाचलेली आणि खूप
आवडलेली कोणतीही लघुकथा


कविता, पुस्तक किंवा कवितांसह वाचन साहित्य
निवडण्यास सांगणे.
त्याने किंवा तिने ही कथा दुसऱ्या
विद्यार्थ्याला किंवा लहान भावंडाला कथा वाचण्यास सांगणे.

 

कविता, पुस्तक किंवा
कवितांसह वाचन साहित्य

 


Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *