MARATHI VYAKARAN SARAV TEST (मराठी व्याकरण सराव टेस्ट)

       

 

 मराठी भाषेचे व्याकरण परिपूर्ण समजण्यासाठी सराव महत्वाचा आहे.आपला सराव योग्य व्हावा यासाठी महत्वाचे व उपयुक्त प्रश्नांची निवड करून खालील विषयच्या टेस्ट तयार करण्यात आल्या आहेत.यांचा आपल्याला नक्की उपयोग होईल… टेस्ट सोडवण्यासाठी दिलेल्या विषयाच्या नावावरती स्पर्श करा…

 

विरुद्धार्थी शब्द

समानार्थी शब्द

एकवचन – अनेकवचन

लिंग विचार

शब्दसमुहाबद्दल एक शब्द

मराठी वर्णमाला

विरुद्धार्थी शब्द 2

मराठी शुद्धलेखन

शब्दसमुहाबद्दल एक शब्द 2

शब्दसमुहाबद्दल एक शब्द 3

विराम चिन्हे

नाम

सर्वनाम
वाक्याचे प्रकार

उतारा व टेस्ट

मराठी भाषा टेस्ट 1

मराठी भाषा टेस्ट 2

मराठी भाषा टेस्ट 3

मराठी भाषा टेस्ट 4

मराठी भाषा टेस्ट 5

मराठी भाषा टेस्ट 6          
                                                                           

शब्दांच्या जाती 1

शब्दांच्या जाती 2

नाम

सर्वनाम

विरुद्धार्थी शब्द 3

वाक्याचे प्रकार

प्रयोग

मराठी व्याकरण सराव टेस्ट
 

️मराठी व्याकरण पुस्तके

 

मराठी व्याकरण

 

शब्दांच्या जाती संपुर्ण माहिती

 

शब्दांच्या जाती

 

 

1. नाम व नामाचे प्रकार

 

 

2.सर्वनाम व सर्वनामाचे प्रकार

 
 

 

3.विशेषण व प्रकार

 

 

4.क्रियापद

 

 

5.क्रियाविशेषण अव्यय

 

 

6. शब्दयोगी अव्यय

 

https://bit.ly/3Lft16K

 

7.उभयान्वयी अव्यय

 

 

8.केवलप्रयोगी/ उदगारवाचक अव्यय

 

 
 

वचन विचार

 

 

 

वाक्याचे प्रकार

 
  • सोपे इंग्रजी शब्द व त्याचे मराठी अर्थ टेस्ट

 

️कर्नाटक- महाराष्ट्र सीमा भाग काय आहे?

 

 

️Computer Literacy Test

 

 

️भारताचे केंद्रीय मंत्रिमंडळ

 

 

️कर्नाटक राज्याचे मंत्रिमंडळ

 

 

️ENGLISH GRAMMAR BOOKS

 
 

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.