SSLC SCIENCE PART 1 ONLINE TESTS

   


 


SSLC SCIENCE ONLINE TESTS        इयत्ता दहावीच्या विज्ञान पाठ्यपुस्तकावर आधारित विज्ञान भाग 1 मधील सर्व पाठावर आधारित 10 गुणांची बहुपर्यायी ऑनलाईन टेस्ट खाली उपलब्ध आहेत.

टेस्ट सोडवण्यासाठी घटकाच्या नावावर स्पर्श करा…

अ.नं.

घटकाचे नाव

1

2

2. आम्ल अल्कली आणि क्षार

3

3.धातू आणि अधातू

4

5

7.नियंत्रण आणि समन्वय

6

12.विद्युत शक्ती

7

8

 


 

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.