ATHAVI ITIHAS 2. BHARATACHI BHOUGOLIK VAISHISHTYE
  


आठवी इतिहास 

पाठ 2  भारताची भौगोलिक वैशिष्ट्ये

ATHAVI ITIHAS 2. BHARATACHI BHOUGOLIK VAISHISHTYEखालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

1 द्वीपकल्प म्हणजे काय?

उत्तर – तिन्ही बाजूला पाणी व एक बाजूला भूभाग असणार्‍या प्रदेशाला द्वीपकल्प म्हणतात.

2 भारताच्या शेजारील देश कोणते?

उत्तर – नेपाळ,चीन,भूतान,श्रीलंका,अफगाणिस्तान,पाकिस्तान बांगलादेश इत्यादी.

3 भारताचे चार स्वाभाविक विभाग कोणते?

उत्तर –  1.उत्तरेकडील हिमालय पर्वत 

            2.उत्तरेकडील मैदानी प्रदेश 

            3.दख्खनचे पठार 

            4.किनारपट्टीचा प्रदेश 

हे भारताचे चार स्वाभाविक विभाग होत.

4 प्राचीन मानव कुठे राहत होता?

उत्तर –  प्राचीन मानव हा दरी डोंगर कपारी झाडांच्या ढोली टेकड्या यांच्यामध्ये राहत होता.

5 प्राचीन मानवाचा आहार कोणता होता?

उत्तर – प्राचीन मानव हा झाडपाला कंदमुळे फळे कच्चे मास असा आहार होता.

6 प्राचीन पाषाण विभागाचे तीन भाग कोणते?

उत्तर – 1. आरंभीचे प्राचीन पाषाण युग 

            2. मध्य पाषाण युग 

            3. नवे अश्मयुग 

हे प्राचीन पाषाण युगाचे तीन भाग.

7 मध्य पाषाण युग कशाला म्हणतात?

उत्तर – 10000 ते 12000 वर्षापर्यंतच्या काळाला मध्य पाषाण युग मानतात.

रिकाम्या जागा भरा.

1 भारत एक द्वीपकल्प आहे.

2 भारताला 6100 कि.मी. ची किनारपट्टी लाभलेली आहे.

3 लेखन कलेच्या शोधा पुर्वीचा जो काळ आहे त्यास इतिहास पूर्व काळ म्हणतात.

4 इतिहासपूर्व काळातील मानव दगडी हत्यारांचा वापर करत होता.

5  राखेचे अंश कर्नूल च्या गुहेमध्ये सापडले आहेत.
Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *