2. BHARAT MATA (4 थी मराठी 2. भारत माता )

          4 थी मराठी  

        2. भारत माता 

 

नवीन शब्दांचे अर्थ

गृहस्थ व्यक्ती, माणूस

अनायासेसहज उपलब्ध

दिवाणखाना बैठकीची खोली

आ) दिलेल्या नमुन्याप्रमाणे खालील जोडशब्द तयार कर.

नमुना : चहा-पाणी

१) आई वडील

२) विटी – दांडू

४) नदी – नाले

३) टेबल – खुर्ची

६) झाडे – झुडुपे

इ) खालील प्रश्नांची उत्तरे १-२ वाक्यात लिहा.

1) आई कोणावर रागावली ?

उत्तर –आई गजानन वर रागावली.  

2) ज्ञानाचे माहेरघर कोणते ?

उत्तर – महाराष्ट्रातील पुणे हे शहर ज्ञानाचे माहेर घर आहे.

3) शिवाजी महाराजांचा जन्म कोठे झाला ?

उत्तर – शिवाजी महाराजांचा जन्म शिवनेरी किल्ल्यावर झाला

4) मुलींची पहिली शाळा कोणी सुरू केली ?

उत्तर – मुलींची पहिली शाळा सावित्रीबाई फुलेंनी सुरु केली.

5) लोकमान्य टिळकांची मैत्री कोणाशी होती?

उत्तर – गजाननच्या वडिलांशी लोकमान्य टिळकांची मैत्री होती.

6) लोकमान्य टिळकांचे पूर्ण नाव लिहा.

उत्तर – बाळ गंगाधर टिळक हे लोकमान्य टिळकांचे पूर्ण नाव होय.

7) गजाननच्या आईने गजाननला काय करायला सांगितले?

उत्तर – गजाननच्या आईने गजाननला देवपूजा करायला सांगितले.

8) लोकमान्य रात्रंदिवस कोणत्या देवाची पूजा करत ?

उत्तर – लोकमान्य रात्रंदिवस भारत मातेची पूजा करत.

 
 

उ)
खालील प्रश्नांची उत्तरे २-३ वाक्यात लिही.

1) देवपूजेसाठी लागणाऱ्या साहित्यांची यादी तयार कर.

उत्तर – हळद-कुंकू,अक्षता,विड्याचे पान,सुपारी,श्रीफळ,धूप, कापूर,
अगरबत्ती,दीपक, कापूस इत्यादी हे देवपूजेसाठी लागणारे साहित्य आहे.

2) पुणे शहराचे वैशिष्ट्य लिही.

उत्तर –  पुणे शहर

महाराष्ट्रातले पुणे हे शहर पूर्वीपासून ज्ञानाचे माहेरघर.विचारवंतांचे शहर,
ऐतिहासिक महत्त्वाचे शहर.याच जिल्ह्यातील शिवनेरी
किल्ल्यावर शिवाजी महाराजांचा जन्म झाला. थोर समाजसुधारक महात्मा फुले
,
मुलींची पहिली शाळा प्रारंभ करणाऱ्या सावित्रीबाई फुले,
देशाबद्दल प्रखर अभिमान व प्रेम असणारे लोकमान्य टिळक या
सर्व थोर माणसांची पुणे च कर्मभूमी.

3) टिळक व गजाननचे वडील यांच्यामध्ये कोणत्या गोष्टींची चर्चा होत असे?

उत्तर – टिळक व
गजाननचे वडील यांच्यामध्ये
भारतातील ज्ञान,अंधश्रद्धा,शिक्षण इत्यादी गोष्टींवर चर्चा होत असे.

ऊ)
खालील वाक्ये कोणी कोणाला म्हटली आहेत ते लिही.

1) “गजू, ऊठ देवाची पूजा कर.”

उत्तर – वरील
वाक्य गजुच्या आईने गजुला म्हटले आहे.

2) “अग आई. मी माझी तुलना त्यांच्याशी करत नाही.”

उत्तर – वरील
वाक्य गजुने आईला म्हटले आहे.

3) अरे, लोकमान्य टिळक पूजा करतात की नाही ते तुला नीट माहीत
नसेल.”

उत्तर – वरील
वाक्य गजुच्या आईने गजुला म्हटले आहे.

4) “काका, तुम्ही देवाची पूजा करता का?”

उत्तर – वरील
वाक्य गजुने लोकमान्य टिळकांना म्हटले आहे.

5) या भारतमातेची पूजा करतो.”

उत्तर – वरील
वाक्य लोकमान्य टिळकांनी गजुला म्हटले आहे.

 
Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.