नववी गणित व्हिडिओ


सद्याच्या ऑनलाईन शिक्षणासाठी उपयुक्त विद्यार्थ्याना आक्र्शात वाटतील असे व्हिडिओ

 कर्नाटक शिक्षण विभागाच्या DSERT या संस्थेकडून प्रकाशित करण्यात येत आहेत.सदर

 व्हिडिओ  DSERT Jnanadeepa या youtube CHANNELवर उपलब्ध करण्यात येत

 आहेत.यामध्ये कन्नड,उर्दू,मराठी माध्यम इयत्ता पहिली ते दहावीचे व्हिडिओ अपलोड

 करण्यात येत आहेत.सदर व्हिडिओ जास्तीत जास्त 30 मिनिटांचे असून विद्यार्थ्यांना उपयुक्त

 व आवडीचे आहेत यामध्ये PPT चा वापर केला असून सदर PPT रंगीत व अनेक चित्रांनी

 आकर्षक करण्यात आलेल्या आहेत.सदर व्हिडिओ जास्तीत जास्त 30 मिनिटांचे असून

 विद्यार्थ्यांना उपयुक्त व आवडीचे आहेत हे व्हिडिओ शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांना  पाठवू

 शकतात व ऑनलाईन शिक्षणाची प्रक्रिया चालू ठेवू शकतात.आपल्याला आवश्यक घटक 

 निवडा व सदर विषयाचे घटक निवडून त्याचे व्हिडिओ विद्यार्थ्याना शेअर करा..

व्हिडिओ पाहण्यासाठी पाठाच्या नावावर स्पर्श करा..

व्हिडिओ पाहण्यासाठी पाठाच्या नावावर स्पर्श करा..

 1. संख्या
पद्धती
भाग 1

 संख्या
पद्धती
भाग 2

संख्या
पद्धती
भाग 3

संख्या
पद्धती
भाग 4

संख्या
पद्धती
भाग 5

संख्या
पद्धती
भाग 6

2. युक्लिडच्या
भूमितीचा परिचय
भाग 1

2.युक्लिडच्या
भूमितीचा परिचय
भाग 2

3. रेषा
आणि कोन
भाग 1

3.रेषा
आणि कोन
भाग 2

3.रेषा
आणि कोन
भाग 2

3. रेषा
आणि कोन
भाग 4

3. रेषा
आणि कोन
भाग 5

4. बहुपदी
 भाग 1

बहुपदी
भाग 2

बहुपदी
भाग 3

बहुपदी
भाग 4

बहुपदी
भाग 5

बहुपदी
भाग 6

बहुपदी
भाग 7

5. त्रिकोण
 भाग 1

त्रिकोण
भाग 2

त्रिकोण
भाग 3

त्रिकोण
भाग 4

6. रचना

7. चौकोन
भाग 1

चौकोन
भाग 2

चौकोन
 भाग 3

चौकोन
 भाग 4

चौकोन
भाग 5

चौकोन
भाग 6

चौकोन
भाग 7

8.हिरॉनचे
सूत्र
भाग 1

     हिरॉनचे सूत्र भाग 2

     हिरॉनचे
सूत्र
भाग 3

9.सहनिर्देषक
भूमिती

10. दोन
चलपदांची रेषीय समीकरणे भाग
1

    दोन
चलपदांची रेषीय समीकरणे
भाग 2

11.समांतरभुज
चौकोन आणि त्रिकोणाची क्षेत्रफळे
भाग 1

समांतरभुज
चौकोन आणि त्रिकोणाची क्षेत्रफळे
भाग 2

समांतरभुज
चौकोन आणि त्रिकोणाची क्षेत्रफळे
भाग 3

समांतरभुज
चौकोन आणि त्रिकोणाची क्षेत्रफळे
भाग 4

12.वर्तुळ
भाग 1

वर्तुळ
भाग 2

वर्तुळ
भाग 3

13.पृष्ठफळ
आणि घनफळ
भाग 1

पृष्ठफळ
आणि घनफळ
भाग 2

पृष्ठफळ
आणि घनफळ
भाग 3

पृष्ठफळ
आणि घनफळ
भाग 4

पृष्ठफळ
आणि घनफळ
भाग 5

पृष्ठफळ
आणि घनफळ
भाग 6

14.संख्याशास्त्र

संख्याशास्त्र
 

15.संभाव्यता


    Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *