सातवी समाज विज्ञान व्हिडीओ


VIDEO पाहण्यासाठी पाठाच्या नावावर स्पर्श करा..

                   भाग 1

1) 
विजयनगरचे साम्राज्य भाग 1


विजयनगरचे साम्राज्य भाग 2


2) 
बहामनी आदिल शाही भाग 1


बहामनी आदिल शाही भाग 2


3)  भक्तीपंथ आणि सुफी परंपरा

4)  नायक पाळेगार आणि नाडप्रभू भाग 1 

5)  मैसूरचे वडेयर भाग 1 


5)  मैसूरचे वडेयर भाग 2


6)  दिल्लीचे सुलतान

7)  मोगल

8)  मराठे

   नागरिक शास्त्र

9)  आपले संविधान

10)   मूलभूत हक्क आणि कर्तव्ये

11)   राज्यांची मार्गदर्शक तत्वे

               भूगोल

12)   उत्तर अमेरिका प्रेअरी प्रदेश – भाग 1 


12)   उत्तर अमेरिका प्रेअरी प्रदेश – भाग 2 


13)   दक्षिण अमेरिका अँडिज प्रदेश भाग 1 


13)   दक्षिण अमेरिका अँडिज प्रदेश भाग 2 

भाग  2

1)  भारतात युरोपियनांचे आगमन

2)  भारतात ब्रिटिशांच्या सत्तेचा विस्तार भाग 1 

2)  भारतात ब्रिटिशांच्या सत्तेचा विस्तार भाग 2 

3)  ब्रिटिश सत्तेचा परिणाम भाग 1 


3)  ब्रिटिश सत्तेचा परिणाम भाग 2 


4)  सामाजिक आणि धार्मिक सुधारणा भाग 1 


4)  सामाजिक आणि धार्मिक सुधारणा भाग 2 


5)  स्वातंत्र्य चळवळ भाग 1 


    5)  स्वातंत्र्य चळवळ भाग 2 


    5)  स्वातंत्र्य चळवळ भाग 3 


6)  कर्नाटक समाजाभिमुख चळवळी भाग 1 


    6)  कर्नाटक समाजाभिमुख चळवळी भाग 2 


7)  कर्नाटक-आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तन

8)  महिला स्वातंत्र्य सेनानी

9)  कर्नाटकाचे एकीकरण आणि सीमा वाद

नागरिक शास्त्र

10)   आपली संरक्षण दले

11)   संविधान दुरुस्ती

       भूगोल


12)   ऑस्ट्रेलिया अत्यंत समतल भूखंड भाग 1 


    12)   ऑस्ट्रेलिया अत्यंत समतल भूखंड भाग 2 


13)   अंटार्क्टिका – पांढरा भूखंड

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *