7th Social Science FEB 2021


इयत्ता सातवी

फेब्रुवारी २०२१ महिन्यासाठी नियोजन.

विषय – समाज विज्ञान   

आठवडा

घटक

आठवडा 1

3.भक्ती पंथ व सुफी परंपरा

 

4.नायक पाळेगार आणि नाडप्रभू

आठवडा 2

5. म्हैसूरचे वडेयर

 

6. दिल्लीचे सुलतान

आठवडा 3

नागरिकशास्त्र

9. आपले संविधान

 

10. मुलभूत हक्क व
कर्तव्ये   

आठवडा 4

12. उत्तर अमेरिका – प्रेअरी प्रदेश

 

13. दक्षिण अमेरिका –
अन्डीज पर्वत     

 


Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *