10th MARATHI SMART PDF


इयत्ता दहावी मराठी विषयाचे सर्व साहित्य एका PDF मध्ये उपलब्ध………

  इयत्ता दहावी मराठी पाठ्यपुस्तकातील प्रश्नोत्तरे,व्याकरण,कविता,कवी परिचय,लेखक परिचय इत्यादी माहिती PDF,PPT व VIDEO स्वरूपात असलेली ही PDF सर्वांना पाठवा…

PDF निर्मिती – श्री.संतोष माने सर (सरकारी हायस्कूल,नवलिहाळ ता.चिक्कोडी) 

10th MARATHI SMART PDF


Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *