बोध कथा

बोध कथा वाचण्यासाठी कथेच्या नावावर क्लिक करा..


कथा क्र. १  बढाईखोर माणूस 
कथा क्र. २ अरण्य व लाकुडतोड्या 
कथा क्र. ३ मुंगी व कोशातला किडा 
कथा क्र. ४ मित्र 
कथा क्र. ५  बळी तो कान पिळी
कथा क्र. ६ वेळेचे महत्व 
कथा क्र. ७ स्वार्थी मांजर 
कथा क्र. ८ कोणाला कमी समजू नये 
कथा क्र. ९ जीवन विचार 
कथा क्र. १० माणुसकी 
कथा क्र. ११ न्याय 
कथा क्र. १२ सदाचार 
कथा क्र. १३ अडवणूक 
कथा क्र. १४ काडीवाला
कथा क्र. १५ राजा आणि संत 
कथा क्र. १६ सुयांचे झाड 
कथा क्र. १७ शहाणपणाने केलेली मोजणी 
कथा क्र. १८ लांडगा आला रे आला 
कथा क्र. १९ सोनेरी स्पर्श 
कथा क्र. २० गवळण आणि तिच्या घागरी 
कथा क्र. २१ जेंव्हा प्रतिकूल परिस्थिती दर ठोठावते 
कथा क्र. २२ गर्विष्ठ गुलाब 
कथा क्र. २३ एका पेन्सिलीची गोष्ट 
कथा क्र. २४ स्फटिकाचा चेंडू 
कथा क्र. २५ लाकडाची मोळी 
कथा क्र. २६ दुधाचा पेला 
कथा क्र. २७ कोल्हा आणि द्राक्ष 
कथा क्र. २८ मुंगी आणि टोळ 
कथा क्र. २९ ओली विजार 
कथा क्र. ३० जीवनात उंची गाठायची असेल तर …Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *