Bridge Course Class 6 Maths Pre Test Model Question Paper

    सद्या शिकण्यास आवश्यक अध्ययनांश किंवा अध्ययन निष्पत्तीस संबंधीत पूरक अध्ययन सामर्थ्य किंवा अध्ययनांश जोडणे.मुलांची शिकण्याची पातळी, त्यांची क्षमता ओळखणे आणि त्यांना पुढील शिक्षणासाठी तयार करणे हा एक क्रियाकलाप आहे. थोडक्यात मुलांनी जे शिकले आहे आणि जे शिकत आहेत त्यात परस्परसंबंध निर्माण करणे म्हणजे सेतुबंध म्हणता येईल.

शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला कौशल्ये वाढवण्यासाठी सेतुबंध –
शैक्षणिक वर्षाच्या सुरूवातीला दीर्घ सुट्टीतून शाळेत परत आलेल्या विद्यार्थ्यामध्ये पूर्वी आत्मसात केलेली कौशल्ये किती अवघड आहेत?कोणती कौशल्ये आत्मसात केलेली नाहीत? पुढील अध्ययनांशास पूरक सामर्थ्ये कोणकोणती? हे सर्व लक्षात घेऊन या आधी आत्मसात केलेल्या क्षमतांना पुढे आत्मसात करण्यास आवश्यक असलेल्या क्षमतांमध्ये विलीन करण्याची प्रक्रिया शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीची प्रक्रिया म्हणजे सेतुबंध.

        जसे आपण सर्व जाणतो की कोणतेही अध्ययन एकसमान नसते.जरी पाठ्यपुस्तक,वर्ग,शिकवण्याची पद्धत आणि शिक्षक एकच असले तरी वेगवेगळ्या कारणांमुळे शिकणे सारखे नसते.शक्य तितक्या समान शिक्षणाची निर्मिती करणे हे शिक्षणाचे ध्येय आहे.तर मग एकसमान शिक्षण निर्माण करण्यासाठी काय केले पाहिजे? कोण कोणत्या गतीने शिकू शकेल?कोण शिकण्यात मागे आहे?ते का मागे पडत आहेत? कसे आणि किती मागे?अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील.वर्षाच्या सुरुवातीला अनेक समस्या असतात ज्या लहान चाचणी, घटक चाचणी,तोंडी प्रश्न, विद्यार्थ्यांच्या मनोवृत्तीचे निरीक्षण अशा उपायांनी ओळखता येतात.

    मुलांनी उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या मजेत घालवल्या आणि शाळेत आली.मुले जसजसे नवीन शिकतात तसतसे जुने विसरतात. ही एक मानसशास्त्रीय वस्तुस्थिती आहे. ही एक मानसशास्त्रीय वस्तुस्थिती आहे.मुले जे काही शिकतात ते सर्व त्यांच्या लक्षात राहत नाही. मुलांनी जे शिकले,विसरले आणि जे उरते ते शिक्षण असे आपण समजून घेतले पाहिजे.अशावेळी पूर्वी शिकलेला विषय आणि आता शिकायचा विषय यांचा परस्परसंबंध निर्माण करावा लागतो.सेतुबंधासारख्या प्रक्रियेतून हे काम पूर्ण होत असते.हे अत्यंत शास्त्रीय आहे.

1) खालील संख्या वाचा आणि अक्षरात लिहा.
    a)7401256
b) खालील संख्या वाचा आणि अंकात लिहा.
    वीस लाख चारशे सात.
2) खालील संख्या विस्तारीत रुपात लिहा
       13092
3) खालीलपैकी कोणती संख्या मोठी आहे?
6384279 किंवा 638728
4) जिल्ह्यातील एका जिल्ह्यात कोविड-19 मध्ये पहिल्या फेरीत लसीकरण, 1,14,29,329 पुरुष आणि 99,33,424 महिलांना लसीकरण करण्यात आले आहे.मग एकूण किती व्यक्तींना लसीकरण करण्यात आले
5) शाळेच्या 5 6वी इयत्तेतील एकूण विद्यार्थी संख्या 72 आहे. त्यात 32 मुले असल्यास,वर्गात मुलींची संख्या किती आहे?
6) खाली दिलेली बेरीज करा:
36907 + 25329
7) 5/6 मधील अंश व छेद लिहा.
8) गुणाकार करा
3627 x 23
9) रंगवलेला भाग अपूर्णांकात लिहा.

Bridge Course Class 6 Maths Pre Test Model Question Paper

10) 5/3 या अपूर्णांकाचे दोन समूह अपूर्णांक लिहा.
11) कोनाचे प्रकार लिहा.
12) 90° चा कोन कोणता?
13) 2 सेमी लांबी आणि 3 सेमी.च्या आयताची परिमिती शोधा.
14) 6 सेमी बाजू असलेल्या चौरसाचे क्षेत्रफळ काढा.
15) घनाचा पृष्ठभागाचा आकार कसा असतो.
16) सिलेंडरला वर्तुळाकार पृष्ठभाग किती असतात?
17) तुम्ही पाहिलेल्या कोणत्याही चार साध्या आकृतीची नावे सांगा.
18) एक दुकानदार आठवड्यातून चार दिवस काही पिशव्या विकतो. खालील तपशिलावर आधारित स्तंभालेख काढा.

Bridge Course Class 6 Maths Pre Test Model Question Paper

19) 15 चे पहिले चार गुणाकार लिहा.
20) 36 चे अवयव शोधा.
21) घड्याळ पहा आणि कोनाचे नाव द्या.

Bridge Course Class 6 Maths Pre Test Model Question Paper

22) संख्या उतरत्या क्रमाने लिहा: 3578, 3875, 3587, 3778.
23) संख्या चढत्या क्रमाने लिहा: 5709, 5907, 5097, 5970.
24) भागाकार करा आणि भागलब्ध शोधा: 3058 ÷ 19
25) 1/10 दशांश स्वरूपात लिहा.
26) 5/4 अपूर्णांक दाखवणारी आकृती काढा.
27) दिलेल्या आकृतीची परिमिती शोधा.

Bridge Course Class 6 Maths Pre Test Model Question Paper

28) 2/7 या अपूर्णांकाचे कोणतेही चार सममूल्य अपूर्णांक लिहा.
29) एका पेनची किंमत 17 रुपये असल्यास 30 पेनची किंमत किती?
30) दिलेली संख्या 45794 मध्ये 5 अंकाचे स्थानमूल्य किती आहे?

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *