FIRST SEMESTER EXAM 2023 MODEL QUESTION PAPERS प्रथम सत्र परीक्षा नमुना प्रश्नपत्रिका

 SA-1 EXAM 2023-24 

प्रथम सत्र परीक्षा– 2023-24 नमुना प्रश्नपत्रिका 

FIRST SEMESTER EXAM 2023 MODEL QUESTION PAPERS प्रथम सत्र परीक्षा नमुना प्रश्नपत्रिका

 

FIRST SEMESTER EXAMIONATION MODEL QUESTION PAPERS

STATE – KARNATAKA

MEDIUM – MARATHI 

SYLLABUS – STATE SYLLABUS 

SUBJECT – MARATHI,KANNADA(SL),ENGLISH(SL),ENGLISH(TL),SCIENCE,MATHS,SOCIAL SCIENCE,PHYSICAL EDUCATION

शालेय कर्तव्याचे दिवस

प्रथम सत्र दिनांक 29.05.2023 ते 07.10.2023 पर्यंत

द्वितीय सत्र दिनांक 25.10.2023 ते 10.04.2024पर्यंत

 

सुट्टी कालावधी

दसरा सुट्टी दिनांक 08.10.2023 ते 24.10.2023 पर्यंत


उन्हाळी सुट्टी
 दिनांक 11.04.2023 ते 28.05.2023 पर्यंत
 

परीक्षा नियोजन 2023-24 

सत्र

परीक्षा

कालावधी

प्रथम

रुपनात्मक- 1 (FA-1)

18.07.2023 TO 20.07.2023

रुपनात्मक- 2 (FA-2)

06.09.2023 TO 07.09.2023

संकलित – 1 (SA-1)

29.09.2023 TO 07.10.2023

द्वितीय

रुपनात्मक- 3 (FA-3)

26.12.2023 TO 28.12.2023

रुपनात्मक- 4 (FA-4)

04.02.2023 TO 06.02.2023

संकलित – 2(SA-2)

15.03.2023 TO 30.03.2023

 

वार्षिक मूल्यमापन गुण विभागणी 2023 -24

FIRST SEMESTER EXAM 2023 MODEL QUESTION PAPERS प्रथम सत्र परीक्षा नमुना प्रश्नपत्रिका

 

प्रथम सत्र व द्वितीय सत्र मूल्यमापन 

विषयवार व इयत्तावार प्रश्नपत्रिका गुण विभागणी 
FIRST SEMESTER EXAM 2023 MODEL QUESTION PAPERS प्रथम सत्र परीक्षा नमुना प्रश्नपत्रिका

 

FIRST SEMESTER EXAM 2023 MODEL QUESTION PAPERS प्रथम सत्र परीक्षा नमुना प्रश्नपत्रिका

सूचना:-
पहिली ते तिसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नली-कली पद्धतीने समान वेळापत्रकानुसार परीक्षा घेण्यात यावी.

संबंधित वर्ग आणि विषयासाठी निर्धारीत 50% टक्के अभ्यासक्रमावर आधारीत प्रश्नपत्रिका तयार करावी.

> 30-10-2023 रोजी प्राथमिक शाळा समुदायदत्त शाळा कार्यक्रम आणि 31-10-2023 रोजी माध्यमिक शाळा समुदायदत्त शाळा कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावा.

 

    विद्यार्थ्यांचा चांगला सराव व्हावा या उद्देशाने मराठी,गणित,इंग्रजी,समाज विज्ञान,विज्ञान,शारीरिक शिक्षण या विषयाच्या प्रश्नपत्रिका नमुन्यादाखल देत आहोत.सदर प्रश्नपत्रिका फक्त नमुन्यासाठी असून या नमुन्याप्रमाणे तसेच आपल्या कार्यालयीन आदेशाचे पालन करून शालेय स्तरावर प्रश्नपत्रिका तयार कराव्यात.तसेच या प्रश्नपत्रिका निलनकाशा प्रमाणे रचण्याचा प्रयत्न केला आहे.

 

 

इयत्ता – पहिली  

प्रथम सत्र परीक्षा–  2023-24

विषय

डाऊनलोड लिंक

मराठी

DOWNLOAD

कन्नड (SL)

DOWNLOAD

इंग्रजी (SL) 

DOWNLOAD

गणित

DOWNLOAD

परिसर 

DOWNLOAD

 

 


 

 

इयत्ता – दुसरी 

प्रथम सत्र परीक्षा–  2023-24

विषय

डाऊनलोड लिंक

मराठी

DOWNLOAD

कन्नड (SL)

DOWNLOAD

इंग्रजी (SL) 

DOWNLOAD

गणित

DOWNLOAD

परिसर 

DOWNLOAD

 

 इयत्ता – तिसरी   

प्रथम सत्र परीक्षा–  2023-24

विषय

डाऊनलोड लिंक

मराठी

DOWNLOAD

कन्नड (SL)

DOWNLOAD

इंग्रजी (SL) 

DOWNLOAD

गणित

DOWNLOAD

परिसर 

DOWNLOAD

  

इयत्ता – चौथी  

प्रथम सत्र परीक्षा–  2023-24

विषय

डाऊनलोड लिंक

मराठी

DOWNLOAD

कन्नड (SL)

DOWNLOAD

इंग्रजी (SL) 

DOWNLOAD

गणित

DOWNLOAD

परिसर 

DOWNLOAD

 

 

इयत्ता – 5वी 

प्रथम सत्र परीक्षा–  2023-24

विषय

डाऊनलोड लिंक

मराठी

DOWNLOAD

कन्नड (SL)

DOWNLOAD

इंग्रजी (SL) 20 मार्क

इंग्रजी (SL) 10 मार्क

DOWNLOAD

DOWNLOAD

गणित

DOWNLOAD

परिसर 

DOWNLOAD

  

 

इयत्ता – सहावी

प्रथम सत्र परीक्षा–  2023-24

विषय

डाऊनलोड लिंक

मराठी

DOWNLOAD

कन्नड (SL)

DOWNLOAD

 

इंग्रजी (TL)

 

BLUEPRINT

 

DOWNLOAD

 

DOWNLOAD

गणित

DOWNLOAD

विज्ञान

DOWNLOAD

समाज विज्ञान

DOWNLOAD

शारीरिक शिक्षण

DOWNLOAD

 


 

इयत्ता – सातवी

प्रथम सत्र परीक्षा–  2023-24

विषय

डाऊनलोड लिंक

मराठी

DOWNLOAD

कन्नड (SL)

DOWNLOAD

इंग्रजी (TL)

 

BLUEPRINT 

DOWNLOAD

BLUEPRINT

 

गणित

DOWNLOAD

विज्ञान

DOWNLOAD

समाज विज्ञान

DOWNLOAD

शारीरिक शिक्षण

DOWNLOAD

इयत्ता – आठवी

प्रथम सत्र परीक्षा–  2023-24

विषय

डाऊनलोड लिंक

मराठी

DOWNLOAD

कन्नड (SL)

DOWNLOAD

इंग्रजी (TL) QP

ANSWER KEY

BLUEPRINT 

DOWNLOAD

DOWNLOAD

BLUEPRINT

 

गणित

DOWNLOAD

विज्ञान

DOWNLOAD

समाज विज्ञान

DOWNLOAD

शारीरिक शिक्षण

DOWNLOAD

Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 305

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *