SSLC SCIENCE VIDEOS

    

इयत्ता दहावी  विज्ञान व्हिडिओ

1.रासायनिक अभिक्रिया आणि समीकरणे PART 1

 

1.रासायनिक अभिक्रिया आणि समीकरणे PART 2

 

2.आम्ल, अल्कली आणि क्षार PART 1

 

2.आम्ल, अल्कली आणि क्षार PART 2

 

3.धातू आणि अधातू PART 1

 

3.धातू आणि अधातू PART 2

 

3.धातू आणि अधातू PART 3

 

4.जीवन प्रक्रिया  PART 1


4.जीवन प्रक्रिया  


4.जीवन प्रक्रिया

 

5.नियंत्रण आणि समन्वय  PART 1


5.नियंत्रण आणि समन्वय 

 

6.विद्युतशक्ती PART 1


6.विद्युतशक्ती 


6.विद्युतशक्ती

 

7.विद्युत प्रवाहाचा चुंबकिय परिणाम  PART 1

 

7.विद्युत प्रवाहाचा चुंबकिय परिणाम

 

8.आपले पर्यावरण

 

9.कार्बन आणि त्यांची संयुगे PART 1


9.कार्बन आणि त्यांची संयुगे


9.कार्बन आणि त्यांची संयुगे

 

10.मूलद्रव्यांचे आवर्त वर्गीकरण 

 

11.सजीव पुनरुत्पादन कसे करतात ? PART 1


11.सजीव पुनरुत्पादन कसे करतात ?

 

12.अनुवंशिकता आणि उत्क्रांती PART 1


12.अनुवंशिकता आणि उत्क्रांती

 

13.प्रकाश-परावर्तन आणि अपवर्तन PART 1


13.प्रकाश-परावर्तन आणि अपवर्तन


13.प्रकाश-परावर्तन आणि अपवर्तन

 

14.मानवी डोळा आणि रंगीबेरंगी जग 

 

15.उर्जा स्त्रोत

 

16.नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे
व्यवस्थापन
 
PART 1


16.नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे व्यवस्थापनShare your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *