BRIDGE COURSE PRE-EXAM CLASS- 3 इयत्ता – तिसरी सेतुबंध पूर्व परीक्षा विषय – मराठी

सेतूबंध म्हणजे काय?

    सद्या शिकण्यास आवश्यक अध्ययनांश किंवा अध्ययन निष्पत्तीस संबंधीत पूरक अध्ययन सामर्थ्य किंवा अध्ययनांश जोडणे.मुलांची शिकण्याची पातळी, त्यांची क्षमता ओळखणे आणि त्यांना पुढील शिक्षणासाठी तयार करणे हा एक क्रियाकलाप आहे. थोडक्यात मुलांनी जे शिकले आहे आणि जे शिकत आहेत त्यात परस्परसंबंध निर्माण करणे म्हणजे सेतुबंध म्हणता येईल.

सेतुबंध कधी करता येईल?

शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला कौशल्ये वाढवण्यासाठी सेतुबंध –
शैक्षणिक वर्षाच्या सुरूवातीला दीर्घ सुट्टीतून शाळेत परत आलेल्या विद्यार्थ्यामध्ये पूर्वी आत्मसात केलेली कौशल्ये किती अवघड आहेत?कोणती कौशल्ये आत्मसात केलेली नाहीतपुढील अध्ययनांशास पूरक सामर्थ्ये कोणकोणती?
हे सर्व लक्षात घेऊन या आधी आत्मसात केलेल्या क्षमतांना पुढे आत्मसात करण्यास आवश्यक असलेल्या क्षमतांमध्ये विलीन करण्याची प्रक्रिया शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीची प्रक्रिया म्हणजे सेतुबंध.

 

सेतुबंध का करावा? (Importance of bridge course)

        जसे आपण सर्व जाणतो की कोणतेही अध्ययन एकसमान नसते.जरी पाठ्यपुस्तक,वर्ग,शिकवण्याची पद्धत आणि शिक्षक एकच असले तरी वेगवेगळ्या कारणांमुळे शिकणे सारखे नसते.शक्य तितक्या समान शिक्षणाची निर्मिती करणे हे शिक्षणाचे ध्येय आहे.तर मग एकसमान शिक्षण निर्माण करण्यासाठी काय केले पाहिजेकोण कोणत्या गतीने शिकू शकेल?कोण शिकण्यात मागे आहे?ते का मागे पडत आहेतकसे आणि किती मागे?अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील.वर्षाच्या सुरुवातीला अनेक समस्या असतात ज्या लहान चाचणीघटक चाचणी,तोंडी प्रश्नविद्यार्थ्यांच्या मनोवृत्तीचे निरीक्षण अशा उपायांनी ओळखता येतात.
 
    मुलांनी उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या मजेत घालवल्या आणि शाळेत आली.मुले जसजसे नवीन शिकतात तसतसे जुने विसरतात. ही एक मानसशास्त्रीय वस्तुस्थिती आहे. ही एक मानसशास्त्रीय वस्तुस्थिती आहे.मुले जे काही शिकतात ते सर्व त्यांच्या लक्षात राहत नाही. मुलांनी जे शिकले,विसरले आणि जे उरते ते शिक्षण असे आपण समजून घेतले पाहिजे.अशावेळी पूर्वी शिकलेला विषय आणि आता शिकायचा विषय यांचा परस्परसंबंध निर्माण करावा लागतो.सेतुबंधासारख्या प्रक्रियेतून हे काम पूर्ण होत असते.हे अत्यंत शास्त्रीय आहे.

 

सेतुबंध पूर्व परीक्षा 

                इयत्ता – तिसरी                           

विषय – मराठी

पूर्व परीक्षा 

नमुना प्रश्नपत्रिका 

 

तोंडी परीक्षा

1) तुला माहित असलेली एखादी गोष्ट किंवा कविता सांग.( प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून म्हणून घेणे.)

2) तुला काय काय करायला आवडते याबद्दल सांग.(एखादा संदर्भ देऊन बोलण्यास सांगणे.)

3) तुला माहित असणारे एखादे गाणे सांग.

4) तुझ्या आवडीचे कोणतेही गीत अभिनयासहित गा.

5) चित्र पहा आणि चित्रात काय दिसत आहे, याचे थोडक्यात वर्णन कर.

प्रात्यक्षिक परीक्षा

6) तक्त्यातील चित्रे पाहून क्रमवार घडलेली घटना सांग आणि गोष्ट समजून घे.

(चित्रांचा तक्ता तयार करून घेऊन संदर्भ दर्शविणे.)

उदा.

7) वाक्य नीट ऐकून विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं सांग.

( एखादा संदर्भ ऐकवून त्यावर आधारित प्रश्न विचारून घेणे)

उदा.आजीने बाजारातून केळी आणली.

प्रश्न -1)आजीने बाजारातून काय आणले?

 ‌‌ 2)केळी कोणी आणली?

8) चौकोनातील शब्द वाच.

सहल

 

दरवाजा

9) खालील अक्षरांपासून बनणारा अर्थपूर्ण शब्द सांग.

(अक्षर पट्ट्या दाखवून कृती करून घेणे)

उदा.1) गा    बै  डी

2) चि णी

10) फळ्यावरील वाक्य पाहून जसेच्या तसे पाटीवर लिही .(एखादे वाक्य लिहून त्याचे अनुलेखन करुन घेणे.)

      उदा.1) सशाला फार आनंद झाला.

             2) राधिकाने सुंदर हार बनविला.

 

 

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *