दहावी विज्ञान बहुपर्यायी टेस्ट

.नं

टेस्टचे  नाव

1

SSLC EXAM SEP.
2020 
प्रश्नपत्रिका

2

SSLC EXAM JUNE-
2020 
प्रश्नपत्रिका

3

SSLC EXAM JUNE
-2019 
प्रश्नपत्रिका

4

SSLC EXAM
2021 
नमुना प्रश्नपत्रिका

5

विज्ञान चाचणी 1

6

विज्ञान चाचणी 2

7

कार्बन आणि त्यांची संयुगे

8

मूलद्रव्यांचे आवर्त वर्गीकरण

9

सजीव पुनरुत्पादन कसे करतात?

10

अनुवंशिकता आणि
उत्क्रांती

11

प्रकाश- परावर्तन आणि अपवर्तन

12

उर्जा स्त्रोत

13

नैसर्गिक
साधनसंपत्तीचे व्यवस्थापन

14

आम्ल,अल्कली व क्षार 1

15

धातू आणि अधातू

16

जीवन प्रक्रिया

17

नियंत्रण आणि समन्वय

18

विद्युत शक्ती

19

विद्युत
प्रवाहाचा चुंबकीय परिणाम

20

आपले पर्यावरण

 21

आम्ल,अल्कली व क्षार 2

22 

सराव टेस्ट 1 (40 गुण)

23 

सराव टेस्ट 2 (40 गुण)

24 

सराव
टेस्ट 3
 नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे
व्यवस्थापन
  

25 

धातू आणि अधातू 2

 26

सराव टेस्ट (40 गुण)

27

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

 
Share your love

No comments yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *