शाळा शैक्षणिक दाखले नमुने २०२१-२२


शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये शालेय दाखले
ठेवण्यासाठी उपयुक्त कांही नमुने उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे..आपणास ते
नक्की आवडतील.. आवडल्यास इतर शिक्षकांपर्यंत पोहचवा…

दाखला मागणी
अर्ज

DOWNLOAD

वार्षिक कार्यसूची २०२१-२२ (गोविंद पाटील & प्रकाश मदार,खानापूर)

DOWNLOAD

शाळा शैक्षणिक
योजना (
SAP)

DOWNLOAD

शालेय
अभिवृद्धी योजना (गोविंद पाटील
 & प्रकाश मदार,खानापूर)

DOWNLOAD

शालेय पंचांग
२०२१-२२

DOWNLOAD

दहा अंशी
कार्यक्रम २०२१-२२

DOWNLOAD

वर्ग वेळापत्रक (1
TO 7)

DOWNLOAD

वर्ग
वेळापत्रक

DOWNLOAD

शालेय सामूहिक
वेळापत्रक (1-5)

DOWNLOAD

शालेय सामूहिक
वेळापत्रक (1-7)

DOWNLOAD

शालेय सामूहिक
वेळापत्रक (1-8)

DOWNLOAD

मूलभूत सामर्थ्ये(गोविंद
पाटील
 & प्रकाश मदार,खानापूर)

DOWNLOAD

सामर्थ्य यादी
४थी ते ७वी विषय-मराठी (गोविंद पाटील
,CRP,
Bargaon- 
खानापूर)

DOWNLOAD

सेतुबंध
प्रश्नपत्रिका

DOWNLOAD

सेतूबंध ग्रेड विवरण तक्ता

DOWNLOAD

सेतूबंध
मार्गदर्शी

DOWNLOAD

Revised
Circular –Bridge Course 2021-22

DOWNLOAD

दहा अंशी
माहिती पुस्तिका (गोविंद पाटील
 & प्रकाश मदार,खानापूर)

DOWNLOAD

वार्षिक पाठ
नियोजन
 इयत्ता पहिली   2021-22

DOWNLOAD

वार्षिक पाठ
नियोजन
 इयत्ता दुसरी  2021-22

DOWNLOAD

वार्षिक पाठ
नियोजन
 इयत्ता तिसरी 2021-22

DOWNLOAD

वार्षिक पाठ
नियोजन
 इयत्ता चौथी 2021-22

DOWNLOAD

वार्षिक पाठ
नियोजन
 इयत्ता – पाचवी  2021-22

DOWNLOAD

वार्षिक पाठ
नियोजन
 इयत्ता – सहावी  2021-22

DOWNLOAD

वार्षिक पाठ
नियोजन
 इयत्ता – सातवी  2021-22

DOWNLOAD

वार्षिक पाठ
नियोजन
 इयत्ता – आठवी 2021-22

DOWNLOAD

१ली,L.K.G.,U.K.G प्रवेश अर्ज (इंग्रजी)

DOWNLOAD

दुसरी ते
बारावी (
PUC) प्रवेश अर्ज (इंग्रजी)

DOWNLOAD

शालेय
मंत्रिमंडळ

DOWNLOAD

ENGLISH ANNUAL PROGRAMME OF WORK 5th 2020-21

DOWNLOAD

ENGLISH ANNUAL PROGRAMME OF WORK 6th 2020-21

DOWNLOAD

ENGLISH ANNUAL PROGRAMME OF WORK 7th 2020-21

DOWNLOAD

ENGLISH ANNUAL PROGRAMME OF WORK 8th 2020-21

DOWNLOAD

SDMC ट्रेनिंग (गोविंद पाटील & प्रकाश मदार,खानापूर)

DOWNLOAD

क्रीडा
स्पर्धा व त्यांची मैदाने
,मापने इत्यादी

DOWNLOAD

Blue Print Pattern 

DOWNLOAD

 संमती पत्र नमुना 

DOWNLOAD

 

DOWNLOADShare your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *