दहावी समाज विज्ञान सराव टेस्ट




Share your love

No comments yet

  1. नमस्कार सर
    माझे नाव श्रध्दा
    मी महिला विद्यालय या शाळेची विद्यार्थ्यांनी असून मी सरावासाठी वरील पर्यायी परीक्षा दिली होती पण माझी उत्तरे बरोबर असून सुध्दा मला 0/30 असे गुण वरील लिंक वर येत आहेत तरी तुम्ही पुन्हा एकदा माझी उत्तरे तपासा अशी विनंती

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *