इयत्ता सातवी पाठ्यपुस्तके..

 

 
 

 

इयता – सातवी                   मराठी माध्यम 

कर्नाटक पाठ्यपुस्तक मंडळाची पाठ्यपुस्तके फ्री मध्ये उपलब्ध आहेत.

डाऊनलोड करण्यासाठी विषयासमोरील डाऊनलोड वर स्पर्श/क्लिक करा. 

1. मराठी डाऊनलोड

2. ಕನ್ನಡ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ डाऊनलोड

3. English TL डाऊनलोड

4.गणित भाग 1   डाऊनलोड

5.गणित भाग 2 डाऊनलोड

6.विज्ञान भाग 1 डाऊनलोड

7.विज्ञान  भाग 2 डाऊनलोड

8.समाज विज्ञान  भाग 1

New revised 2022

     

 

9.समाज विज्ञान  भाग 2

New revised 2022

मराठी माध्यम 

ENGLISH MEDIUM

KANNADA MEDIUM

 

10.शारीरिक शिक्षण डाऊनलोडShare your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 263

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *