ANNUAL LESSON PLAN MONTHWISE वार्षिक अंदाज पत्रक 2023-2024

 

वार्षिक अंदाज पत्रक 

 

   

  इयत्ता – पहिली ते आठवी 

  विषय – मराठी,कन्नड,इंग्रजी,गणित,परिसर / विज्ञान , समाज विज्ञान,शारीरिक शिक्षण 

  File format – PDF 

  PDF SIZE – A3 
   

  ANNUAL LESSON PLAN MONTHWISE वार्षिक अंदाज पत्रक 2023-2024


      सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षातील उपक्रम सुरू होत असून राज्यभर एकसमान आणि यशस्वी अंमलबजावणीसाठी वार्षिक शैक्षणिक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत.या मार्गदर्शकतत्त्वांमध्ये वार्षिक/मासिक पाठांचे वाटप, सहपाठ्य कृती चाचणी आणि मूल्यमापन विश्लेषण,दर्जेदार शिक्षणासाठी परिणामाभिमुख उपक्रमांचे व्यवस्थापन आणि विविध शालेय स्तरावरील CCE उपक्रमांचे नियोजन आणि तयारी असे नियोजन करण्यात आले आहे. 
  महिनावार पाठ नियोजन टक्केवारी 

  अधिकृत आदेशानुसार महिनावार वार्षिक पाठ नियोजन खालील टक्केवारीनुसार करावयाचे असून सदर वार्षिक अंदाज पत्रक तयार करताना खालील टक्केवारीनुसार पाठांची विभागणी करण्यात आलेली आहे.

  (टीप – सदर अंदाज पत्रक नमुन्यादाखल दिलेले आहे.)

   

  महिना

  इयत्ता 1ली ते 3री

  इयत्ता 4,6,7 व 9

  इयत्ता – 5,8 व 10

  जून – 23

   10

  10 

  जुलै-23

  15 

   15

  15

  ऑगस्ट -23

  15 

   15

  15 

  सप्टेंबर-23

  15 

  10 

  15 

  ऑक्टोबर-23

  – 

   –

  एकूण

   50

   50

  50 

  नोव्हेंबर-23

  15 

  15 

  20 

  डिसेंबर-23

  15 

  15 

  20 

  जानेवारी-24

  15 

  15 

  10 

  फेब्रुवारी-24

  मार्च- 24

  – 

  – 

  एकूण

        50

        50

        50

  अंतिम एकूण

       100

       100

       100
  इयत्तेनुसार वार्षिक अंदाज पत्रक 

  डाऊनलोड करा..  

  (PDF SIZE – A3)
  इयत्तेच्या लेबलवर स्पर्श करा.. 
   

   

  ANNUAL LESSON PLAN MONTHWISE वार्षिक अंदाज पत्रक 2023-2024

   

  ANNUAL LESSON PLAN MONTHWISE वार्षिक अंदाज पत्रक 2023-2024

   

  ANNUAL LESSON PLAN MONTHWISE वार्षिक अंदाज पत्रक 2023-2024
   

  ANNUAL LESSON PLAN MONTHWISE वार्षिक अंदाज पत्रक 2023-2024

   

  ANNUAL LESSON PLAN MONTHWISE वार्षिक अंदाज पत्रक 2023-2024

   

  ANNUAL LESSON PLAN MONTHWISE वार्षिक अंदाज पत्रक 2023-2024

   

  ANNUAL LESSON PLAN MONTHWISE वार्षिक अंदाज पत्रक 2023-2024

   

  ANNUAL LESSON PLAN MONTHWISE वार्षिक अंदाज पत्रक 2023-2024   
  सेतुबंध सामर्थ्य यादी,नमुना प्रश्नपत्रिका
   
  इयत्ता – दुसरी
  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
   
  इयत्ता – तिसरी
  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
   
  इयत्ता – चौथी
  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
   
  इयत्ता – पाचवी
   
  सेतुबंध माहिती
   

   

   

  Share your love
  Smart Guruji
  Smart Guruji
  Articles: 263

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *