7th SS Learning Sheet 26 (7वी समाज अध्ययन पत्रक 26) KALIKA CHETARIKE 2022 अध्ययन अंश 16 दिशा  

KALIKA CHETARIKE 2022 

इयत्ता – सातवी 

विषय- समाज  विज्ञान

7th SS Learning Sheet 26 (7वी समाज अध्ययन पत्रक 26) KALIKA CHETARIKE 2022 अध्ययन अंश 16 दिशा 

भूगोल


अध्ययन अंश 16 दिशा


अध्ययन निष्पत्ती: दिशांच्या बद्दल जाणून घेणे आणि
दैनंदिन जीवनातील उपयोजन समजून घेणे.अध्ययन पत्रक 26


कृती 1: तुम्ही दिशा बद्दल ऐकले आहात की नाही तर चला तुम्हाला
किती माहिती आहे
? सांगा पाहू.1. तुम्हाला कोणत्या दिशा माहिती आहेत ?


उत्तर –  पूर्व,पश्चिम,उत्तर,दक्षिण


2. दिशा कसे ओळखाल ?


उत्तर – सूर्योदय आणि सूर्यास्त


3. सूर्योदय कोणत्या दिशेला होतो ?


उत्तर –  पूर्व


4. सूर्य कोणत्या दिशेला मावळतो ?


उत्तर –  पश्चिम


5. जर तुम्ही पूर्वेकडे तोंड करत असाल तर तुमचा उजवा हात कोणत्या दिशेला असेल ?


उत्तर –  दक्षिण


6.जर तुम्ही पूर्वेकडे तोंड करत असाल तर तुमचा डावा हात कोणत्या दिशेला असेल?


उत्तर –  उत्तर 

कृती 2: दिशा ओळखा.

खालील चित्र पहा चित्राबद्दल खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या.

7th SS Learning Sheet 26 (7वी समाज अध्ययन पत्रक 26) KALIKA CHETARIKE 2022 अध्ययन अंश 16 दिशा
1. चित्रातील चार दिशा दर्शवा व लिहा.


उत्तर – पूर्व,पश्चिम,उत्तर,दक्षिण


2. चित्रातील घर कोणत्या
दिशेला आहे
?उत्तर – पश्चिम


3. चित्रातील विहीर कोणत्या
दिशेला आहे
?उत्तर – दक्षिण


4. चित्रातील झाडे असणारी
दिशाउत्तर – उत्तर


5. सूर्य उगवणारी दिशा


उत्तर – पूर्व


 


कृती 3: दिशेचा खेळ खेळू आणि चित्रावरून खाली दिलेल्या
प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
7th SS Learning Sheet 26 (7वी समाज अध्ययन पत्रक 26) KALIKA CHETARIKE 2022 अध्ययन अंश 16 दिशा

1. फातिमाच्या उत्तरेला
कोण आहे
?

उत्तर – सुनिल

2. चेतनच्या पूर्वेला कोण आहे ?

उत्तर – रवी

3. सोनूच्या पश्चिमेला कोण आहे ?

उत्तर – रवी

4. चेतन मनिषाच्या कोणत्या दिशेला आहे ?

उत्तर – पूर्व

5. जोसेफ मनीषच्या
कोणत्या दिशेला आहे
?

उत्तर – पश्चिम

6. दीपाच्या दक्षिणेला किती मुले आहेत ?

उत्तर – 3

7. अश्विनीच्या उत्तरेला किती मुले आहेत ?

उत्तर – 3

8. रवीच्या पश्चिमेला कोण कोण आहेत?

उत्तर – चेतन, मनीष,जोसेफ,नवीन

 

 

  

Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *