IMPORTANT EVENTS YEAR 2022-23
IMPORTANT EVENTS YEAR 2022-23


 2022-23 या शैक्षणिक वर्षातील मूल्यमापन प्रक्रिया,शैक्षणिक उपक्रम,सुट्टी,आप्त समालोचन,वार्षिक निकाल,क्रीडा स्पर्धा,प्रतिभा कारंजी,पालक सभा यांचे आयोजन कोणत्या तारखेला करावे,कोणत्या कालावधीत करावे याचा थोडक्यात आढावा..
अध्ययन/अध्यापन  2022 – 23

10 वी

१ली ते 9 वी

1 महिना सेतुबंध

जून २०२२ ते जानेवारी 2023 अध्ययन/अध्यापन

फेब्रुवारी ते मार्च उजळणी  

मे महिना इंद्रधनुष्य कार्यक्रम (मळेबिल्लू)

जून २०२२ ते जानेवारी 23 कलिका चेतरिके (अध्ययन पुनर्प्राप्ती)

फेब्रुवारी ते मार्च उजळणी  

 

 


विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम  2022 – 23

पूर्व तयारी

14.05.2022

शाळा प्रारंभ

16.05.2022

इंद्रधनुष्य कार्यक्रम

16.05.2022 ते 31.05.2022

दाखलाती आंदोलन

16.05.2021 ते 20.05.2022

कलिका चेतरीके प्रारंभ

०१.०६.२०२२

पुस्तक परिचय

०१.०६.२०२२ ते 06.06.2022

विविध क्लब/संघ रचना

06.06.2022 ते 08.06.2022

आप्त समालोचन

04.07.2022 ते 08.07.2022

शाळा संसद

24.12.2022 

मूल्यमापन 2022 – 23

कृती/उपक्रम    1

26.06.2022 ते 30.06.2022

FA – 1

18.07.2022 ते 20.07.2022

कृती/उपक्रम   2

29.07.2022 ते 30.07.2022

कृती/उपक्रम   3

29.08.2022 ते 30.08.2022

FA – 2

22.09.2022 ते 24.09.2022

कृती/उपक्रम   4

29.09.2022 ते 30.09.2022

SA- 1

17.10.2022 ते 25.10.2022

कृती/उपक्रम   5

29.11.2022 ते 30.11.2022

FA-3

26.12.2022 ते 28.12.2022

कृती/उपक्रम   6

29.12.2022 ते 30.12.2022

कृती/उपक्रम   7

29.01.2023 ते 31.01.2023

FA-4

04.02.2023 ते 06.02.2023

कृती/उपक्रम   8

26.02.2023 ते 27.02.2023

SA-2

23.03.2023 ते 31.03.2023 

क्रीडा स्पर्धा  2022 – 23

शाळा स्तरीय

जुलै पहिला आठवडा

विभागीय

11.07.2022 ते 13.07.2022

तालुका स्तरीय

18.08.2022 ते 19.08.2022

जिल्हा स्तरीय

28.10.2022

राज्यस्तरीय

10.11.2022

 

प्रतिभा कारंजी  2022 – 23

शाळा स्तरीय

ऑक्टोबर शेवट आठवडा

विभागीय

04.11.2022 ते 05.11.2022

तालुका स्तरीय

28.11.2022

जिल्हा स्तरीय

12.12.2022

पालक सभा 2022 – 23

सभा – 1

28.05.2022

सभा – 2

26.07.2022

सभा – 3

31.10.2022

सभा – 4

10.04.2023

 

समुदाय दत्त शाला 2022 – 23

2022 – 23

समुदाय
दत्त शाला-1

समुदाय दत्त शाला-2

प्राथमिक

29.10.2022

08.04.2023

माध्यमिक

31.10.2022

10.04.2023

वरील सर्व उपक्रमांची माहिती PDF मध्ये डाउनलोड करा… 

IMPORTANT EVENTS YEAR 2022-23

 
Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *