6th Science Syllabus April 2021


 

इयत्ता सहावी

अध्ययन/अध्यापनासाठी नियोजन एप्रिल २०२१

विषय – विज्ञान  

आठवडा

घटक

मुल्यांकन

1

9. सजीव आणि त्यांच्या
सभोवतालचा प्रदेश  

 

10. गती आणि अंतराचे
मापन  

मुल्यांकन करण्यासाठी वर्कशीट
वापरणे.

2

11. प्रकाश,छाया आणि
परावर्तन

 

12. विद्युत आणि विद्युत
मंडळ

 

मुल्यांकन करण्यासाठी वर्कशीट
वापरणे.

3

13. चुंबकाची गमत

 

14. पाणी

मुल्यांकन करण्यासाठी वर्कशीट
वापरणे.

4

15. आपल्या सभोवतालची हवा
 

 

मुल्यांकन करण्यासाठी वर्कशीट
वापरणे.


Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *