8TH MARATHI FEB 2021


इयत्ता सातवी

विद्यागम अध्यापन नियोजन फेब्रुवारी
२०२१

(टीप- DSERT ने मराठी माध्यम भाषेचे नियोजन अजुन दिलेले नाही त्यामुळे कन्नड व इंग्रजी माध्यम यांच्या नियोजनावर आधारीत मराठी (प्रथम भाषा) व इंग्रजी (तृतीय भाषा) यांचे नियोजन खालील प्रमाणे केले आहे.तरी यामध्ये बदल अपेक्षित आहे.)

विषय – मराठी

आठवडा

घटक

कृती

आठवडा 1

3.चल उठ रे मुकुंदा  

व्याकरण – मराठी वर्णमाला  

सराव संच 1

आठवडा 2

4.सुखाची चव

व्याकरण – मराठी वर्णमाला  

  

सराव संच 2

आठवडा 3

5. हा हिंद देश माझा   

व्याकरण – शब्दांच्या जाती   

सराव संच – 3

आठवडा 4

6. चिंगी महिन्याची झाली
नाही तोच..!!

व्याकरण – शब्दांच्या जाती   

सराव संच – 3
Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *