7th SS March 2021


Click here for pdf .    
मार्च  २०२१ महिन्यासाठी नियोजन

इयत्ता – सातवी         विषय समाज  विज्ञान  

आठवडा

घटक

कलिकांश

आठवडा 1

7. मोगल   

1. बाबर

2. हुमायूअकबर

3. औरंगजेब सांस्कृतिक

योगदान

4. मोगल साम्राज्याचा
ऱ्हास

आठवडा 1

8. मराठे  

1.छत्रपती शिवाजी महाराज

2. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्यकारभार

आठवडा 2

 

9. भारतात युरोपियनांचे
आगमन

1. पोर्तुगीज

2. पोर्तुगीजांच्या ऱ्हासाची कारणे –

3. डच आणि इंग्रजांच्या ऱ्हासाची कारणे

आठवडा 2

 

10. भारतात ब्रिटीशांच्या
सत्तेचा विस्तार  

1. प्लासीची लढाई

2. बक्सारची लढाई

3. कर्नाटक युद्धे

4.सहाय्यक सैन्य पद्धती

5. दत्तक पुत्राला हक्क नसलेली नीती  

आठवडा 3

 

11.ब्रिटीश सत्तेचा परिणाम   

1. भू महसूल व्यवस्था

2. भू महसूल पद्धतीचे परिणाम

3.इंग्रजी शिक्षण

4. शिक्षण माध्यमाबाबत विवाद  

5. पाश्चात्य शिक्षणाचा परिणाम

6. आर्थिक परिणाम

7.सामाजिक सुधारणा

आठवडा 3

 

नागरिकशास्त्र

 4. राज्यांची मार्गदर्शक तत्वे    

1. अर्थ

2. प्रामुख्यता  

3. राज्यांची मार्गदर्शक तत्वे    

आठवडा 4

 

नागरिकशास्त्र

 5. आपली संरक्षण दले     

1. संरक्षण
दले     

2. संरक्षण दलांची
जबाबदारी
  

3. निमलष्करी संरक्षण दले     

आठवडा 4

 

भूगोल

 3. ऑस्ट्रेलिया – अत्यंत समतल भूखंड      

1.
स्थान व विस्तार

2. भौतिक
विभाग आणि नदी

प्रणाली

3.
हवामान आणि नैसर्गिक वनस्पती

5 शेती
आणि प्राणी

6.
खनिजे आणि उद्योग

7 लोकसंख्या
   

 


Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.