8th SS Textbook Solution Lesson 22 SHILAVARAN (आठवी समाज विज्ञान प्रश्नोत्तरे 22.शिलावरण)

 


 

8th SS Textbook Solution Lesson 22 SHILAVARAN (आठवी समाज विज्ञान प्रश्नोत्तरे 22.शिलावरण) 

इयत्ता – आठवी 

विषय – समाज विज्ञान 

माध्यम – मराठी 

अभ्यासक्रम – २०२२ सुधारित 

विषय – स्वाध्याय 

भूगोल

प्रकरण – 22

शिलावरण
 


स्वाध्याय

I. खालील
रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा
.1. भूखंडीय शिलावरणाला भूकवच असेही
म्हणतात
.
2. पसरट भांड्याच्या आकाराचा व
शंकूसारख्या मुखाच्या ज्वालामुखीस कॅलडेश म्हणतात
.
3. सर्वात जास्त विध्वंसक भूकंप लहरी
म्हणजे भूपृष्ठ लहरी
.
4. अधोमुखी लवणस्तंभ आणि उर्ध्वमुखी
लवणस्तंभ ऑस्ट्रेलिया प्रदेशात सामान्यपणे आढळतात
.


5. सागरी लाटांच्या
कार्यामुळे पुळण
(Beaches) तयार होतात.
 
II. खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या.

6. पृथ्वीच्या अंतर्भांगाचे तीन थर कोणते?

उत्तर – पृथ्वीच्या अंतर भागाचे तीन थर खालील प्रमाणे-

1.शिलावरण


2.मध्यावरण


3.गाभा.

7. वारंवार होणाऱ्या उद्रेकावरून होणारे
प्रकार कोणते
?

उत्तर – 1.जागृत ज्वालामुखी


2.सुप्त ज्वालामुखी

हे वारंवार होणाऱ्या उद्रेकावर होणारे

ज्वालामुखीचे प्रकार आहेत.

8. जगातील भूकंप होणाऱ्या प्रदेशांची नावे
लिहा
?

उत्तर – जपान अमेरिकेच्या संयुक्त संस्था हे

जगातील भूकंप होणारे प्रदेश आहेत.

9. विदारण (अपक्षय) म्हणजे काय ? अपक्षयाचे तीन
प्रमुख प्रकार लिहा
.

उत्तर – खडक ठिसूळ होऊन फुटतात व

त्याचा भुगा होतो.या नैसर्गिक प्रक्रियेस

विदारण म्हणतात.

विदारणचे प्रमुख तीन प्रकार खालील प्रमाणे

1.भौतिक अपक्षय

2.रासायनिक अपक्षय

3.जैविक अपक्षय
10. नदीच्या कार्यामुळे कोणकोणती भूस्वरूपे
निर्माण होतात
?

उत्तर – नदीच्या उगमापासून मुखापर्यंतच्या

वाहत्या मार्गाला नदीचे पात्र / प्रवाह

म्हणतात. या पात्राचा वरचा टप्पा,मधला

टप्पा,खालचा
टप्पा असे तीन भाग पडतात.या

प्रत्येक टप्प्यात नदीच्या पाण्याचे

प्रमाण,नदीचा
वेग
,पात्राचा
आकार वेगवेगळा

असतो.प्रत्येक विभागात नदीचे कार्य व

त्यापासून निर्माण होणारी
विशिष्ट प्रकारची

असतात.

III. जोड्या जुळवा

      
                 

11. सीमा
            A. भूकंप12. वालुकाश्म
   B. पिवळी माती13. अपिकेंद्र
      C. सागरी
भूकवच
14. हिमनदी
      D.गाळाचा खडक15. लोएस
        E.भूम्यांतर्गत
पाणी
उत्तर –                        

      11. सीमा             C. सागरी भूकवच      12. वालुकाश्म
    D.गाळाचा खडक      13. अपिकेंद्र
       A. भूकंप


      14. हिमनदी        E.भूम्यांतर्गत पाणी


      15. लोएस
         B. पिवळी माती
 IV. खालील शब्दांचा अर्थ स्पष्ट करा.

16. जलजन्य खडक – खडकात
गाळांचे थरावर थर स्पष्टपणे दिसतात यांना जलजन्य खडक म्हणतात.


17. पॅसिफिकचे अग्निकंकण – पॅसिफिक
महासागराच्या किनाऱ्यावरील प्रदेश यामध्ये
येतात.यात जपान,फिलिपाईन्स,यूएसए,मध्य
अमेरिका आणि दक्षिण अमेरिका या देशांच्या किनारपट्टींचा समावेश होतो
.


18. भौतिक अपक्षय –
हवामानातील तापमान
,पाऊस, गुरुत्वाकर्षण शक्ती,धुके
या घटकांचा परिणाम खडकांवर होऊन त्यांचा चुरा होतो.या प्रक्रियेस भौतिक अपक्षय
म्हणतात
.


19. कार्बनयुक्त खडक (दगडी कोळसा)-
वनस्पतीपासून मिळालेल्या कार्बनी पदार्थांपासून बनलेल्या खडकास कार्बनयुक्त खडक
किंवा दगडी कोळसा असे म्हणतात
.


20. वनस्पतीजन्य खडक –जलाशयाच्या
तळाशी संचयन होऊन गाडल्या गेलेल्या वनस्पतींवर उष्णता व दाब यांचा परिणाम
होतो.वनस्पतीच्या लाकडांचा दगडी कोळसा बनतो.दगडी कोळसा हा कार्बनयुक्त खडक
आहे.गाळाच्या खडकातून कोळसा
,खनिज तेल,नैसर्गिक
वायू अशी जीवाश्म इंधने मिळतात
.


21. त्सुनामी- सुनामी
हा जपानी शब्द असून त्याचा अर्थ “बंदरातील लाटा” असा आहे. सागराच्या
किंवा महासागराच्या तळाला भूकंप झाल्यामुळे अतिशय उंच व प्रचंड आकाराच्या भयंकर
लाटा किनाऱ्यावर आढळतात त्यांना सुनामी म्हणतात
.


22. खंडांतर्गत हिमनद्या –
शीतकटीबंधातील अंटार्क्टिका आणि ग्रीनलँडसारख्या विस्तीर्ण बर्फाच्छादित प्रदेशात
जाहीर नद्या आहेत त्यांना खंडांतर्गत हिमनद्या म्हणतात


23. गरम पाण्याचे झरे – काही
झऱ्यातून गरम किंवा उष्ण पाणी नैसर्गिक रित्या बाहेर येते त्यांना गरम पाण्याचे
झरे म्हणतात सामान्यतः ज्वालामुखीच्या प्रदेशात हे आढळतात
. 
 

 आठवी समाज विज्ञान प्रश्नोत्तरे साठी येथे स्पर्श करा..

            


 
Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *