GUEST TEACHER RECRUITMENT 2024-25

GUEST TEACHER GUEST TEACHER RECRUITMENT 2024-25

GUEST TEACHER RECRUITMENT 2024-25

कर्नाटक शासनाच्या शाळांमध्ये रिक्त पदांवर तात्काळ अतिथी शिक्षण नेमणूक करणेबाबत..

प्राथमिक शाळा33863 रिक्त पदे10000/-
माध्यमिक शाळा10000 रिक्त पदे10500/-
PU COLLEGE4689 रिक्त पदे12000/-

वरील संदर्भात,2024-25 या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी कायमस्वरूपी शिक्षकांची नियुक्ती होईपर्यंत किंवा शैक्षणिक वर्ष संपेपर्यंत राज्यातील सरकारी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर एकूण -35000 अतिथी शिक्षकांची तात्काळ नियुक्ती करण्यासाठी शासनाच्या संदर्भ-01 द्वारे परवानगी देण्यात आली आहे.

संदर्भ-01 मध्ये एकूण-35000 राज्यातील सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये (पीएसटी आणि जीपीटी) सध्या रिक्त असलेल्या एकूण-33863 पदांसाठी अतिथी शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचे शासनाने सहमती दिलेली आहे.

त्यानुसार नियमानुसार तात्पुरत्या स्वरुपात खालील अटींच्या अधीन राहून नियुक्ती करण्याची सूचना करण्यात आली असून तालुका व जिल्हानिहाय वाटप केलेल्या अतिथी शिक्षकांचा तपशील परिशिष्टात जोडला आहे.

1. मंजूर रिक्त पदांवर अतिथी शिक्षकांची भरती करावी.

2. प्राथमिक शाळांच्या संदर्भात अतिथी शिक्षकांची निवड ही संबंधित सरकारी शाळा मुख्याध्यापकांची जबाबदारी आहे.

3. प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळेतील रिक्त जागांवर तसेच शिक्षक नसलेल्या/विद्यार्थीसंख्या जास्त असलेल्या शाळांमधील रिक्त पदांच्या जागी अतिथी शिक्षकाची नेमणूक करण्यास प्रथम प्राधान्य दिले जावे.

4. राज्यातील शालेय शिक्षण विभागांतर्गत विशेषत: सुरू करण्यात आलेल्या कर्नाटक सरकारच्या सार्वजनिक शाळा/बंगलोर पब्लिक स्कूल/द्विभाषिक (इंग्रजी) माध्यमाच्या शाळा आणि आदर्श विद्यालयांमध्ये प्राधान्याच्या आधारावर 100% अतिथी शिक्षकांची नियुक्ती करावी.

5.अतिथी शिक्षकांची निवड संबंधित पदासाठी विहित केलेली किमान पात्रता विचारात घेऊन गुणवत्तेच्या आधारावर करावी.

6. अतिथी शिक्षकांच्या उपस्थितीची नोंदी (दैनंदिन हजेरी) स्वतंत्रपणे ठेवावी.

7. प्राथमिक शाळेतील अतिथी शिक्षकांसाठी प्रति महिना रु.10000/- इतके मानधन असेल.

8. कायमस्वरूपी शिक्षकांची ज्या पदांवर अतिथी शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या पदांवर बदली झाल्यास, त्या पदावर कार्यरत असलेल्या अशा अतिथी शिक्षकांना कर्तव्यावरून मुक्त करावे आणि नंतर तालुक्यात आवश्यकतेनुसार बदली किंवा इतर कारणांमुळे रिक्त झालेल्या पदांवर स्थानिक पातळीवर अतिथी शिक्षक नेमणूक करण्याची व्यवस्था करावी.

9. चालू शिक्षक बदली अंतर्गत ऑनलाईन बदली पोर्टल वर उपलब्ध असलेल्या रिक्त पदांनुसार तालुकानिहाय अतिथी शिक्षक पदाची मंजुरी करण्यात आली आहे.

वरील सर्व नियम व अटींचे पारदर्शकपणे पालन करण्यासाठी जिल्हा उपनिर्देशक/क्षेत्र शिक्षणाधिकारी,संबंधित मुख्याध्यापकांना सविस्तर सूचना देण्यात याव्यात.अतिथी शिक्षकांच्या नियुक्तीमध्ये काही त्रुटी आढळल्यास,संबंधित तालुका/क्षेत्र शिक्षणाधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात येईल आणि शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
अति आवश्यक शाळांची रिक्त पदावर तात्काळ अतिथी शिक्षण भरती करण्यासाठी क्षेत्र शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या नियमांनुसार अतिथी शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी तालुका स्तरावर शाळानिहाय पद वाटप आदेश जारी करावा.

Share your love

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *