Bridge Course Pre Test Sub MATHS CLASS 2


सेतुबंध पूर्व परीक्षा

नमुना प्रश्नपत्रिका 

 इयत्ता – दुसरी 

विषय – गणित 

                           


 

कृती 1. झाडावर काय आहे?  

Bridge Course Pre Test Sub MATHS CLASS 2            

घराजवळ कोण आहे?

Bridge Course Pre Test Sub MATHS CLASS 2

कृती 2. 1.रिकाम्या जागी योग्य संख्या भरा.

 

Bridge Course Pre Test Sub MATHS CLASS 2


2.
दिलेल्या अंकाएवढे चौकोन रंगवा.

 Bridge Course Pre Test Sub MATHS CLASS 2

कृती 3- खालील संख्या चढत्या व उतरत्या क्रमात लिहा.
   1. 25,45,12,32,56       

 

 2.    82,64,76,58,94,61 –

 

कृती: 4 बेरीज वजाबाकी व मिश्र क्रिया करा.
     3+5=
     

                     

 9-6=    

                       

8+4-2=


कृती: 5 गणित सोडवा.


4-0=


9-0=


कृती: 6 बेरीज व वजाबाकी करा
   3
+15
 

 13
-2

कृती 7. समान किमतीच्या नाण्यांच्या जोड्या जुळवा.

 

Bridge Course Pre Test Sub MATHS CLASS 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्रियाकलाप : 8 फुले कशी मोजतात? तुमच्या मित्राची उंची मोजा आणि लिहा.


कृती: 9 आठवड्याचे दिवसांच्या जोड्या जुळवा


       बुधवार            1


      गुरुवारी           3


      शनिवार           5


      शुक्रवार           7


      रविवार            2


      सोमवार           4


कृती.10- खालील आकृतीत विविध आकार मोजून लिहा.

Bridge Course Pre Test Sub MATHS CLASS 2

  

Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *