SWATANTRYA DIN BHASHANE,SUTRASANCHALAN भारतीय स्वातंत्र्य दिन सूत्रसंचालन

   भारतीय स्वातंत्र्य दिन सूत्रसंचालन  
         15 ऑगस्ट हा भारतीय स्वातंत्र्य दिन म्हणजे सर्व भारतीयांचा एक मोठा राष्ट्रीय
 सण.  यादिवशी सर्वत्र आनंदाचे वातावरण असते.हा दिवस म्हणजे भारताच्या
 इतिहासातील सुवर्णाक्षरांनी लिहावा असा दिवस ..कारण या दिवशी गुलामीची
 रात्र जाऊन स्वातंत्र्याची रम्य पहाट उगवली त्याची आठवण देणारा हा दिवस. 
अनेक क्रांतीकारक, नेते,समाजसेवक यांच्या बलिदानातून साकारलेले आपले 
हे स्वातंत्र्य अबादित राहण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करूया.   

SWATANTRYA DIN BHASHANE,SUTRASANCHALAN भारतीय स्वातंत्र्य दिन सूत्रसंचालन


निर्मिती — राज्यस्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम व सूत्रसंचालन मार्गदर्शक, 

श्री.आशिष देशपांडे (सर) अनसिंग ता.,जि.वाशिम (विदर्भ) 9021481795

यांची खाली दिलेली उपयुक्त भाषणे,सूत्रसंचालन,आभार प्रदर्शन इत्यादी दिवशी नक्की वापरा…

 SWATANTRYA DIN BHASHANE,SUTRASANCHALAN भारतीय स्वातंत्र्य दिन सूत्रसंचालन

 1.स्वातंत्र्य
दिन प्रास्ताविक
  डाऊनलोड

 2.स्वातंत्र्य दिन अध्यक्षीय भाषण  डाऊनलोड

 3.अध्यक्षीय
भाषण हिंदी
   डाऊनलोड

 4.स्वातंत्र्य
दिन
शायरी डाऊनलोड

 5.स्वातंत्र्य
दि
सूत्रसंचालन (मराठी- 1) – डाऊनलोड

 6.स्वातंत्र्य दिसूत्रसंचालन  (मराठी – 2 ) डाऊनलोड 

 7.स्वातंत्र्य
दिन
सूत्रसंचालन (मराठी) डाऊनलोड

 8.स्वातंत्र्य दिसूत्रसंचालन  (हिंदी ) डाऊनलोड

 9.स्वातंत्र्य दिन सूत्रसंचालन
(
हिंदी) डाऊनलोड

 10.स्वातंत्र्य दिसूत्रसंचालन (इंग्रजी – 1) डाऊनलोड

 11.स्वातंत्र्य दिसूत्रसंचालन (इंग्रजी – 2) डाऊनलोड

 12.स्वातंत्र्य दिन सूत्रसंचालन
(इंग्रजी)
डाऊनलोड

 13.स्वातंत्र्य
दिन
सूत्रसंचालन  डाऊनलोड 

 14.आभार प्रदर्शन  डाऊनलोड

 15.भारतीय राष्ट्रध्वज डाऊनलोड

 16.घोषवाक्ये (इंग्रजी) डाऊनलोड

 17.झेंडा गीत  डाऊनलोड

 18.घोषवाक्ये (हिंदी) डाऊनलोड

 19.स्वातंत्र्य दिन घोषवाक्ये  डाऊनलोड

 20.घोषवाक्ये व चारोळ्या डाऊनलोडSWATANTRYA DIN BHASHANE,SUTRASANCHALAN भारतीय स्वातंत्र्य दिन सूत्रसंचालन

SWATANTRYA DIN BHASHANE,SUTRASANCHALAN भारतीय स्वातंत्र्य दिन सूत्रसंचालन

Share your love

No comments yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *