GENERAL KNOWLEDGE TEST 21 (सामान्य ज्ञान टेस्ट 21)


  

सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजुषा 21

GENERAL KNOWLEDGE TEST 21 (सामान्य ज्ञान टेस्ट 21)


विद्यार्थी शिक्षकांना आपले सामान्य ज्ञान अद्यावत ठेवण्यासाठी दररोज एक सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजुषा हा उपक्रम राबवीत आहोत.सर्वात महत्वाच्या प्रश्नांचा समावेश या टेस्ट मध्ये केलेला आहे.सर्व परीक्षेना उपयुक्त प्रश्नांचा समावेश यामध्ये करण्यात आलेला आहे. 

आमचा हा प्रयत्न इतरांपर्यंत पोहोचवाल अशी अपेक्षा आहे… 

सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजुषा क्र. 08

️️️️️️️️

https://bit.ly/3jZ817O

सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजुषा क्र.07

सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजुषा क्र. 04

सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजुषा क्र.03 

 

Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 275

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *