सातवी मराठी व्हिडीओ


   भाग 1

1)  सर्वात्मका
शिवसुंदरा (कविता)


2)  अभ्यास
एक छंद


3)  माझी आई


4)  जिंकू
आम्ही लढाई (कविता)


5)  आमचा
राष्ट्रीय खेळ- हॉकी


6)  डॉ.
चंद्रशेखर व्यंकटरामन


7)  आठवणींचे
गाव (कविता)


8)  परोपकाराचे
फळ


9)  आम्ही
टिकलो तर तुम्ही टिकाल


10)           
वाच पुस्तके
(कविता)


11)  गोड गाणी (पूरक अभ्यास)

12)   शब्दखेळ

     भाग 2

13)           
संतवाणी (अभंग)
(श्लोक)


14)           
डॉ. मौलाना अबुल
कलाम आझाद


15)           
तीन प्रश्न -चित्रकथा


16)           
क्षणात जिंकीन
(कविता)


17)           
आमची गोव्याची सहल


18)           
वयाची अट नाही


19)           
अपंग आम्हा म्हणू
नका (कविता)


20)           
जावयाची करामत


21)           
वाढती लोकसंख्या एक
समस्या


22)           
भलरी (कविता)


23)           
मनातले चांदणे


24)           
वीर स्त्री रायबागनShare your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *