विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर (PTR) Pupil Teacher Ratio..

Pupil-Teacher Ratio (PTR)

शैक्षणिक भूमिका:

वर्गशिक्षक: शिक्षक हे शिक्षण व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असतात. ते विद्यार्थ्यांशी संलग्न होतात आणि अभ्यासक्रम शिकवतात.

प्राथमिक शाळा शिक्षक (PST): PST मूलभूत शिक्षण हाताळतात, साक्षरता, संख्या आणि सर्वांगीण विकास यावर भर देतात.

पदवीधर प्राथमिक शिक्षक (GPT): पदवीधर प्राथमिक शिक्षक (GPT) उच्च प्राथमिक स्तरावर अध्यापन करतात.

शारीरिक शिक्षण शिक्षक (PET): PET शारीरिक तंदुरुस्ती, खेळ आणि एकूणच कल्याण यांना प्रोत्साहन देतात.

कला आणि संगीत शिक्षक: ते सर्जनशीलता आणि कलात्मक अभिव्यक्ती वाढवतात.

चित्रकला शिक्षक: व्हिज्युअल आर्ट्सच्या शिक्षणासाठी जबाबदार.

मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिका: सुरळीत कामकाज सुनिश्चित करून शाळांचे नेतृत्व आणि व्यवस्थापन करतात.

कर्नाटकच्या सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर (PTR) महत्त्वाची भूमिका बजावते.

संसाधन वाटप:

PTR प्रभावीपणे संसाधने वाटप करण्यात मदत करते.हे विद्यार्थीसंख्येची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शिक्षकांची संख्या निर्धारित करते.

उच्च PTR असलेल्या शाळांना मर्यादित शिक्षक उपलब्धतेमुळे दर्जेदार शिक्षण देण्यात अडचणी येऊ शकतात.

शिक्षक हे शिक्षणाचा कणा आहेत आणि त्यांचे समर्पण असंख्य जीवनांवर परिणाम करते.अशा शिक्षकांना उपयुक्त विद्यार्थी – शिक्षक प्रमाणानुसार शाळेत शिक्षक किती असावेत.तसेच पदाश्रेणी कोणत्या क्रमाने असते इत्यादीबाबत माहिती खालीलप्रमाणे…

1. प्राथमिक शाळा शिक्षक (संबंधित माध्यम – भाषा)

1. पदवीधर प्राथमिक शाळा शिक्षक (भाषा-संबंधित माध्यम)

5. पदवीधर प्राथमिक शाळा शिक्षक (भाषा-इंग्रजी)

उच्च प्राथमिक विभाग (इयत्ता 6वी ते 8वी )

आयुक्त कार्यालय,शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग. बंगलोर.

ENROLLEMNT
RANGE
शिक्षक पदे मलनाड (61 पेक्षा जास्त पटसंख्या
असणाऱ्या शाळेत 120 पर्यंत)
भाषा अल्पसंख्यांक
शाळा
1 ते 111101 + 01 (कन्नड शिक्षक)
12 ते 602202 + 01
61 ते 903403 + 01
91 ते 1204504 + 01
121 ते 200**6605 + 01
201 ते 2407 706 + 01
241 पेक्षा जास्त***प्रमाण 1:40***प्रमाण 1:40***प्रमाण 1:40

**121 ते 160 पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये नलिकली वर्गासाठी एक शिक्षिका पदाचे वितरण.

***वरील गुणोत्तर श्रेणी विचारात घेताना,संबंधित श्रेणीतील 0.5 चा अंश विचारात घेऊन शिक्षकांची संख्या राउंड ऑफ करून मोजावी.

1ले पद सामान्य / भाषा (संबंधित माध्यम)
2रे पद गणित-विज्ञान
3रे पद भाषा इंग्रजी
4थे पद गणित-विज्ञान
5वे पद सामान्य / भाषा
याप्रमाणे पुढे ………
ENROLLEMNT
RANGE
शिक्षक पदे मलनाड (61 पेक्षा जास्त पटसंख्या
असणाऱ्या शाळेत 120 पर्यंत)
भाषा अल्पसंख्यांक
शाळा
1 ते 11 **1101 + 01 (कन्नड शिक्षक)
12 ते 602202 + 01
61 ते 903403 + 01
91 ते 1204504 + 01
121 ते 2006605 + 01
201 ते 2407 706 + 01
241 पेक्षा जास्त***प्रमाण 1:40***प्रमाण 1:40***प्रमाण 1:40
ENROLLEMNT
RANGE
शिक्षक पदे
1 ते 10 **2
11 ते 702
71 ते 1053
106 ते 120*****प्रमाण 1:35 (H.M.)
121 ते 1564
157 ते 1915
192 ते 2266
227 ते 2617
*****वरील गुणोत्तर श्रेणी विचारात घेताना,संबंधित श्रेणीतील 0.5 चा अंश विचारात घेऊन शिक्षकांची संख्या राउंड ऑफ करून मोजावी.
1ले पद सामान्य / भाषा (संबंधित माध्यम)
2रे पद गणित-विज्ञान
3रे पद भाषा इंग्रजी
4थे पद गणित-विज्ञान
5वे पद हिंदी
6वे पद सामान्य / भाषा (संबंधित माध्यम)
7वे पद याप्रमाणे पुढे ………

अनुक्रमे 200 आणि 240 पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या उच्च प्राथमिक शाळांना शारीरिक शिक्षक देण्यात येईल.संबंधित जिल्ह्यांमध्ये एवढी पटसंख्या असलेल्या शाळांची कमतरता असल्यास, पुढील सर्वाधिक पटसंख्या असलेल्या शाळांना उतरत्या क्रमाने शारीरिक शिक्षक दिले जाईल.

31/12/2021 रोजी PTR द्वारे मोजल्यानुसार मुलांच्या सध्याच्या नोंदणीवर आधारित,गरज असलेल्या शाळांमधील रिक्त जागा भरण्यासाठी इयत्ता 6-8 मध्ये 5 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना एका शिक्षक पद मंजूर करण्यात आले आहे.

अधिक माहितीसाठी खालील अधिकृत आदेश डाऊनलोड करा…

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.