Class 5th Evaluation March-2024

 इयत्ता 5वी मुल्यांकन सुधारित अभ्यासक्रम व गुण विश्लेषण

Class 5th Evaluation March-2024

    वरील बाबीबाबत, इयत्ता 1 ते 10 मुल्यांकन आयुक्त कार्यालय, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग यांच्या 01-07-2023 रोजीच्या परिपत्रकानुसार 5वी, 8वी 9वी वर्गाच्या मूल्यमापन माहितीत खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे आणि त्यानुसार कार्य करण्यास सूचित केले आहे.

मार्च 2024 मध्ये घेण्यात येणारा मुल्यांकन परीक्षेसाठी निर्धारित अभ्यासक्रम व गुण विभागणी खालीलप्रमाणे -: 

 

 

मूल्यमापन आदेश दि.01.07.2023 नुसार सुधारित आदेशानुसार
दि.30.12.2023 नुसार बदल
इयत्ता -पहिली ते पाचवी
संकलित मूल्यांकन -2 (SA-2)
 

  संबंधित वर्ग आणि विषयासाठी निर्धारीत केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 50% अभ्यासक्रम.

30 लेखी + 20 तोंडी =एकूण 50 गुण व त्याचे रूपांतर 20 गुणांमध्ये करणे. इंग्रजी विषयासाठी 10 लेखी + 40 तोंडी एकूण 50 गुणांची परीक्षा घेऊन त्याचे 20 मध्ये रूपांतर करणे.

1ली ते 5वी च्या SA-1 मूल्यमापनासाठी निर्धारित केलेला अभ्यासक्रम सोडून उर्वरित सर्व विषयाचा 50% अभ्यासक्रम SA-2 च्या मूल्यांकनासाठी असेल.

इयत्ता 5 वी मूल्यांकन:

 

सन 2023-24 च्या शैक्षणिक मार्गदर्शकामध्ये दिलेल्या नोव्हेंबर-2023 ते फेब्रुवारी-2024 पर्यंतच्या अभ्यासक्रमाचा विचार करणे.सर्व SA-2 च्या बदल्यात घेण्यात येणाऱ्या मूल्यांकनासाठी सर्व भाषा आणि मुख्य विषयांसाठी 10 गुण तोंडी आणि 40 गुण लेखी, एकूण 50 गुण आणि 20 गुणांमध्ये रूपांतर करणे.

शेवटी निकाल ठरवण्यासाठी FA-1, FA-2, FA-3, FA-4, SA-1 आणि SA-2 चे अनुक्रमे 15+15+15+15+20+20=100 अशाप्रकारे गुण विश्लेषण करणे.

SATS मध्ये शाळांनी नोंदवलेले FA-1, FA-2, FA-3, FA-4 आणि SA-1 व SA-2 चे रूपांतरित 20 गुण असे वरीलप्रमाणे ठरवले जातील.

 

 

अधिकृत आदेश डाऊनलोड करा.. – 

 


 

Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 305

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *