GOVT CIRCULAR ABOUT CHILD CARE LEAVE TO NEWLY APPOINTED TEACHERS

Childcare leave for govt. servants
Govt. circular 
Date – 11.12.2023 
KARNATAKA GOVT CIRCULAR 
GOVT CIRCULAR ABOUT CHILD CARE LEAVE TO NEWLY APPOINTED TEACHERS


विषय : सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये 
नव्याने रुजू झालेल्या पदवीधर प्राथमिक शाळा शिक्षिकांना बालसंगोपन रजा मंजूर करणेबाबत.

संदर्भ:
1. ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾವೇರಿ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇ2.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಶಿ.ಹ.ರ. ಮ.ಕು/2023-24 (2458)
ದಿನಾಂಕ:04-12-2023

2. ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮಂಡ್ಯ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇ3/ಶಿ.ಪಾ ರಜೆ/01/2023-24 ದಿನಾಂಕ:07-12-2023.

    संदर्भ (१) नुसार हावेरी जिल्ह्यातील ब्याडगी तालुक्यातील बिसिलहल्ली येथील सरकारी प्राथमिक शिक्षिका म्हणून 27.10.2023 रोजी पदवीधर प्राथमिक शाळा शिक्षिका म्हणून श्रीमती. मंजप्प सेरेयन्न या रूजू झाल्या.त्या शिक्षिकेने 08 ऑक्टोबर रोजी तिच्या दुसऱ्या मुलाला जन्म दिला होता.तसेच हणगल तालुक्यातील बालंबीड येथील सरकारी उच्च प्राथमिक शाळेत श्रीमती विद्याश्री च. पाटील यांची 31.10.2023 रोजी शाळेत नियुक्त झाल्या.यांनी 26.09.2023 रोजी तिच्या पहिल्या मुलाला जन्म दिला होता.सदर दोन शिक्षिकांनी सरकारी सेवेत रुजू होण्यापूर्वी मुलाला जन्म दिल्यामुळे त्यांना प्रसूती रजा मंजूर करण्यासाठी मार्गदर्शन मागितले आहे.
    पुढे, संदर्भ (2) संदर्भित पत्रात श्रीमती हेमलता या सरकारी उच्च प्राथमिक शाळा,शेट्टीहळळी नागमंगल तालुका,मंड्या जिल्हा येथे 21.11.2023 रोजी शाळेच्या कर्तव्यावर हजर झाल्या त्यांना 01 महिने आणि 15 दिवसांचे मूल आहे,त्यांनी याबाबत मार्गदर्शन मागितले आहे.यांना बालसंगोपन रजा मंजूर करणेबाबत मार्गदर्शन मागवण्यात आले आहे..
    यासंबंधी सर्व बाबींचा विचार करून K.C.S.R. नियम 135 अन्वये,महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांना काम सुरू झाल्यापासून 180 दिवसांसाठी मंजूर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.मात्र, या प्रकरणात सदर शिक्षिकेने शासकीय सेवेत रुजू होण्यापूर्वी प्रसूती केल्याचे व त्यानंतर शासकीय सेवेत कर्तव्यावर हजर झाल्याचे आढळून आले आहे.
    शासन आदेश क्रमांक: E 4(E) Senise 2021, दिनांक: 21.06.2021 नुसार, कोणत्याही महिला सरकारी कर्मचाऱ्याला सर्वात लहान मूल 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी बालसंगोपन रजा मिळण्यास पात्र आहे. त्यानुसार वरील प्रकरणांच्या पार्श्‍वभूमीतील विशेष परिस्थितीचा विचार करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत सेवेत रुजू होण्यापूर्वीच प्रसूती झाल्यास आणि सेवेत असलेल्या कर्मचार्‍यांना 06 महिन्यांची प्रसूती रजा सुविधा देण्यात आलेली आहे हे लक्षात घेऊन, मुल 6 महिने पूर्ण होईपर्यंत आई आणि मुलाची काळजी घेण्याच्या हिताने 21.06.2021 च्या शासन आदेशाच्या अटींच्या अधीन राहून, बालसंगोपन रजा मंजूर करण्यास सांगितले आहे.


Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *